Nieuws

We hebben een nieuw herstelplan

Ons fonds heeft al enige jaren een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden. Zolang onze financiële positie nog niet goed genoeg is, moeten we elk jaar een nieuw herstelplan indienen. Ons nieuwe herstelplan is onlangs door De Nederlandsche Bank (DNB) goedgekeurd.

Wat staat er in het nieuwe herstelplan?

In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond wil worden en hoe we ervoor zorgen dat we op de lange termijn weer genoeg reserves hebben. Voldoende reserves betekent dat we een dekkingsgraad van minimaal 115,6% moeten hebben. Normaal gesproken krijgt een pensioenfonds hiervoor 10 jaar de tijd. Voor 2020 heeft de minister de regels versoepeld en krijgen we 12 jaar de tijd om voldoende reserves op te bouwen. Het plan bevat berekeningen die laten zien hoe we de beleidsdekkingsgraad binnen 12 jaar weer op het niveau van 115,6% krijgen.

Kans op verlaging van de pensioenen

Ons nieuwe herstelplan gaat uit van onze cijfers eind 2019. Als gevolg van de coronacrisis is onze dekkingsgraad begin 2020 flink gedaald. Daarmee is in het huidige plan geen rekening gehouden.

Daarnaast is er, los van de berekeningen, sowieso een reële kans dat we de pensioenen vanaf 1 januari 2021 moeten verlagen. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. Minister Koolmees heeft al laten weten dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 90%, niet hoeven te verlagen in 2021. Dit maakt de kans op verlagen voor ons fonds in 2021 weliswaar kleiner, maar we moeten realistisch zijn. Als we kijken naar de huidige dekkingsgraad, er een reële kans dat we op 31 december 2020 een dekkingsgraad hebben die lager is dan 90%.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over onze financiële positie, onze dekkingsgraden en wat ze betekenen. Of lees meer over het herstelplan.