Nieuws

Werkgevers: nieuws over uw premienota’s

Per 1 januari 2020 is onze pensioenregeling veranderd. Op dit moment worden de wijzigingen in onze administratie verwerkt. De premienota’s die u in de eerste helft van dit jaar ontvangt, zijn daarom nog gebaseerd op de gegevens van 2019. In juli wordt dit gecorrigeerd.

 

De nota’s die u in de maanden januari tot en met juni ontvangt, gaan nog uit van het premiepercentage van 25,5% (2019) en een franchise van € 12.426 (2019). Voor 2020 geldt een premiepercentage van 26,5% en een franchise van € 12.865. Als de nieuwe regeling in onze administratie is verwerkt, worden de nota’s van het eerste half jaar gecorrigeerd. We verwachten dat dit bij uw nota van juli gebeurt. Daarna zijn uw reguliere premienota’s gebaseerd op de gegevens van 2020.

Coronavirus

Heel Nederland wordt geraakt door de gevolgen van het Coronavirus. Wij begrijpen dat u als werkgever nu veel aan uw hoofd heeft. Als pensioenfonds willen we ook kijken op welke manier wij u door deze moeilijke periode heen kunnen helpen. Wij zullen u daar binnenkort verder over informeren.

Meer informatie

Wij houden u op de hoogte. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.