Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 91,0%

In juli daalde onze actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt naar 93,9%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,5%-punt omhoog naar 91,0%.

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Bpf Banden en Wielen er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad
    Die stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze daalde in juli van 94,6% naar 93,9%.
  • De beleidsdekkingsgraad
    Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. De beleidsdekkingsgraad steeg in juli van 90,5% naar 91,0%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen). Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in juli

In juli is de rente gedaald. Dat is geen goed nieuws, want we moeten dan meer geld in kas hebben om (later) alle pensioenen te kunnen betalen. Met de aandelen van ons fonds ging het goed. Ons vermogen steeg in juli, maar dat was niet genoeg om het negatieve effect van de rente te compenseren. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5%-punt. Dit komt doordat de relatief ‘slechte maanden’ van medio 2020 steeds minder meetellen.

Bron: Bestuur