Nieuws

Bestuurslid bij ons fonds?

In januari 2022 loopt de bestuurstermijn van ons bestuurslid Jeanet Meijerink-Heuver af. Het bestuur is blij dat Jeanet zich opnieuw kandidaat stelt voor deze functie, maar geeft ook anderen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen.

Het gaat om de functie van niet-uitvoerend bestuurslid namens de gepensioneerden. Het functieprofiel vindt u hier.

Jeanet stelt zich herkiesbaar

Jeanet is bestuurslid sinds 2018. Zij werd gekozen na verkiezingen onder gepensioneerden. Na 4 jaar loopt een bestuurstermijn standaard af. De huidige kandidaat mag zich herkiesbaar stellen. En dat doet Jeanet: ‘Ik zet mij met veel plezier in voor het pensioenfonds en ik blijf dat graag de komende vier jaar doen. Om eerlijk te zijn zou ik het jammer vinden om het stokje al na vier jaar over te dragen. De afgelopen jaren heb ik veel tijd geïnvesteerd in pensioenopleidingen. Het zou mooi zijn om mijn kennis langer voor het pensioenfonds te mogen inzetten. Ik zou het een eer vinden om mij nog vier jaar in te mogen zetten als bestuurder van dit fonds.

Wilt u zich ook kandidaat stellen?

Het bestuur is erg blij dat Jeanet zich herkiesbaar stelt. Dat neemt niet weg dat we u ook de mogelijkheid bieden om zich kandidaat te stellen. Ontvangt u pensioen van ons fonds en voldoet u aan het profiel? Of verwacht u op korte termijn aan het profiel te kunnen voldoen? Mail dan uw CV, uw motivatiebrief en vijf handtekeningen van andere pensioengerechtigden van ons fonds naar de verkiezingscommissie via secretariaat@bpfbandenenwielen.nl. U kunt zich tot en met 7 december 2021 aanmelden. Voor de handtekeningen kunt u dit formulier gebruiken.

Tijd en geld

Het besturen van een pensioenfonds kost u gemiddeld één dag per week. Niet alleen het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen, maar ook het volgen van opleidingen nemen de nodige tijd in beslag. U ontvangt voor het bestuurswerk een vaste vergoeding per jaar volgens het beloningsbeleid van het fonds.

Procedure

De verkiezingscommissie maakt een eerste keuze en voert met de kandidaten een sollicitatiegesprek. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Als er meer geschikte kandidaten zijn, organiseren we een verkiezing. Gepensioneerden mogen dan stemmen.

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst een kandidaat-bestuurder op betrouwbaarheid en deskundigheid. Meer over de bestuurderstoetsing leest u op de de website van DNB. Als DNB akkoord gaat, benoemd het bestuur de kandidaat officieel tot bestuurder.

Hebt u nog vragen?

Bijvoorbeeld over de functie of over de procedure? Neem dan contact op met Jooske Lambach via bestuursadviseur@bpfbandenenwielen.nl.