Nieuws

Jongeren willen eerder met pensioen dan 55-plussers

Een verrassende uitkomst. Zeker als u weet dat de leeftijd waarop de AOW ingaat de laatste jaren is gestegen. Die was heel lang 65 jaar. Maar een werknemer die nu 30 jaar is, gaat pas AOW ontvangen als hij/zij 69 jaar en 6 maanden is. Dan is het toch opvallend dat juist deze groep eerder wil stoppen met werken!

Er waren wel verschillen per land. Belgische jongeren zouden al op hun 55ste met pensioen willen gaan. Hun Nederlandse leeftijdsgenoten 5 jaar later, dus op hun 60ste. En dan duurt het nog bijna 10 jaar vóórdat hun AOW ingaat. Hoe denken zij die periode financieel te overbruggen?

Daar geeft het onderzoek helaas geen antwoord op. Wat wel duidelijk is: hoe ouder werknemers nu zijn, hoe langer ze willen doorwerken. En langer doorwerken betekent uiteindelijk ook een hoger pensioen. Vooral meer verdienen of minder uur per week werken stimuleert werknemers om het pensioen uit te stellen. En er zijn natuurlijk mensen die hun werk gewoon heel leuk vinden.

Wat kunt u doen?

Denkt u wel eens na over het moment waarop u met pensioen wilt gaan? Bij ons fonds zijn er verschillende mogelijkheden om éérder of juist láter met pensioen te gaan. Uw pensioen gelijk laten ingaan met uw AOW kan ook.
Hebt u al plannen? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u precies hoeveel het kost als u 1 of 2 jaar eerder stopt met werken. Maar ook wat het u oplevert als u 1 of 2 jaar langer doorwerkt. U hoeft nu nog niets te beslissen. Maar het is wel fijn om alvast te weten wat er allemaal mogelijk is!

Vragen?

Met vragen over eerder - of juist láter - met pensioen gaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.