Nieuws

Maart: goede maand voor onze dekkingsgraad

In maart steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,3%-punt naar 92,8%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,7%-punt omhoog naar 88,5%.

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Bpf Banden en Wielen er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad
    Die stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in maart van 91,5% naar 92,8%.

  • De beleidsdekkingsgraad
    Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. De beleidsdekkingsgraad steeg in maart van 87,8% naar 88,5%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben (onze verplichtingen). Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in maart

De stijging van de actuele dekkingsgraad komt vooral door de stijging van de rente. Als de rente stijgt, hoeven we minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam iets af. Al met al zorgde dit voor een stijging van de actuele dekkingsgraad van 1,3%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,7%-punt. Omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden, stijgt deze minder snel.

Bron: Bestuur