Nieuws

Stijging dekkingsgraden in juni

In juni steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,9%-punt naar 94,6%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,7%-punt omhoog naar 90,5%.

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Bpf Banden en Wielen er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad
    Die stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in juni van 93,7% naar 94,6%.

  • De beleidsdekkingsgraad
    Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. De beleidsdekkingsgraad steeg in juni van 89,8% naar 90,5%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we hebben (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen). Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in juni

In juni is de rente licht gedaald. Dat is geen goed nieuws, want we moeten dan meer geld in kas hebben om (later) alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam wel toe. Beleggers kregen meer vertrouwen door het verdere herstel van de economie en er waren positieve rendementen op de financiële markten. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,9%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,7%-punt. Dit komt doordat de ‘slechte maanden’ van begin 2020 steeds minder meetellen.

Bron: Bestuur