Nieuws

Ons jaarverslag over 2021 is verschenen

‘2021 is het tweede volledige jaar met Corona perikelen geworden. Dit had enerzijds door de beperkende maatregelen veel invloed op mens en maatschappij en de manier van werken met elkaar, maar was anderzijds aan de economische ontwikkelingen en de financiële markten niet of nauwelijks te merken.’ Zo begint ons jaarverslag 2021.

In het jaarverslag staat alles wat afgelopen jaar bij ons fonds is gebeurd. U vindt er ook alle belangrijke cijfers en het financieel resultaat. Zo ziet u in het jaarverslag:

  • het aantal deelnemers
  • de premieverdeling tussen werkgever en werknemer
  • onze inkomsten en uitgaven
  • de resultaten van onze beleggingen
  • de ontwikkeling van de dekkingsgraad én
  • de belangrijkste gebeurtenissen in 2021.

U kunt het jaarverslag 2021 nu digitaal bekijken. U vindt het ook altijd op de documentenpagina van onze website.