Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1. Uw pensioen is lager dan € 520,35 (in 2022)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

  • Dat doen we vijf jaar lang. Als het dan niet gelukt is om het pensioen automatisch over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar, sturen wij u een brief om het pensioen in één keer uit te betalen. U kunt dan zelf beslissen of u daarmee akkoord gaat.

Uitzondering: is uw pensioen € 2,- of minder

Als u € 2,- of minder bruto per jaar hebt opgebouwd, komt dit pensioen te vervallen. 

2. Uw pensioen is hoger dan € 520,35 (in 2022)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Wat is in uw situatie verstandig?

Niet meenemen

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Meenemen

Maar u kunt ook uw pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • soort pensioenregeling
  • verhoging pensioen
  • partnerpensioen
  • de financiële positie
  • de keuzemogelijkheden van pensioenregeling

Hoe dan?

Vraag waardeoverdracht aan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht (tijdelijk) niet mogelijk. Voor waardeoverdracht naar een verzekeraar is dit niet aan de orde. 

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons.