Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is al langere tijd niet goed. Dat is te zien aan onze dekkingsgraad.

Ontwikkeling financiële positie

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter voor onze financiële gezondheid. Hierbij geldt: hoe hoger, hoe beter.

De dekkingsraad geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat we bezitten en het kapitaal dat we nodig hebben. De dekkingsgraad is een percentage. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft een pensioenfonds € 1,05 in kasEr wordt hierbij nog wel gerekend dat het kapitaal dat we nu bezitten nog rendement oplevert voordat het uitbetaald wordt. Dit rendement wordt met een rentepercentage berekend dat door de DNB wordt voorgeschreven (dit rentepercentage is sterk afhankelijk van de huidige marktrente en varieert met de duur waarover het kapitaal belegd kan worden). voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

De dekkingsgraad staat niet vast. Zo hebben onder andere de rente en het resultaat op de beleggingen invloed op de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: als de rente omlaag gaat, moeten we meer geld reserveren om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. Daardoor gaat de dekkingsgraad omlaag. Als we een goed resultaat behalen op de beleggingen, gaat de dekkingsgraad omhoog.

Beleidsdekkingsgraad

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt onze financiële situatie ook in de gaten. Zij houden toezicht. Ons fonds meldt elke maand de beleidsdekkingsgraad aan DNB. Dat is verplicht. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Vereiste dekkingsgraad

DNB kijkt of een pensioenfonds genoeg geld en reserves heeft. Hiervoor is een vereiste dekkingsgraad berekend. De vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds is 116,7% (ultimo 2018). Komt de beleidsdekkingsgraad onder de 116,7%, dan zijn er te weinig reserves. DNB wil dat ons pensioenfonds dan opschrijft hoe de situatie verbeterd kan worden. Dat doen we in een zogenaamd herstelplan.

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is niet goed. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). De dekkingsgraad moet eind 2027 116,7% zijn. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen. In maart 2019 heeft ons fonds een actueel herstelplan ingediend. 

Lees hier meer over de inhoud van het herstelplan.