Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling financiële positie

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek leest u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft; voor elke euro aan verplichtingen, is 1 euro aan beleggingen beschikbaar is. Gaat het beter met de financiële positie van het fonds, dan stijgt de dekkingsgraad boven de 100%. Gaat het slechter met de financiële positie van het fonds, dan daalt de dekkingsgraad onder de 100%.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 4 dekkingsgraden opgenomen:

De actuele dekkingsgraad (= groene lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand en verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten, bijvoorbeeld de rente of de beleggingsrendementen. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op. 

De beleidsdekkingsgraad (= zwarte lijn)

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen.  

De vereiste dekkingsgraad (= paarse lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds minimaal in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen na te kunnen komen. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een zogenaamd herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. DNB wil dat ons fonds dan aangeeft hoe de situatie verbeterd kan worden en hoe we ervoor zorgen dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (= grijze lijn)

Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of ons fonds een dekkingstekort heeft. Dit is een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van 6 opeenvolgende jaren onder deze minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds volgens de regels direct maatregelen nemen. Dan moeten we de pensioenen verlagen.

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is al langere tijd niet goed. Onze beleidsdekkingsraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Lees hier meer over de inhoud van het herstelplan.

Verlaging van uw pensioen?

Een aantal jaren achter elkaar was er een serieuze kans dat we de pensioenen moeten verslagen. Gelukkig was het niet nodig. Eind 2021 stonden we er beter voor dan in de jaren daarvoor. Dat kwam door de stijging van de rente en de goede resultaten op de beleggingen. Een verlaging van uw pensioen op 1 januari 2022 was dan ook niet nodig. Het kan zijn dat we in de nabije toekomst alsnog moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Dat hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkelt. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.