Actuele cijfers

Financiële positie

Wij houden de financiële situatie van ons pensioenfonds nauwkeurig in de gaten. Dat is ook nodig, want het gaat uiteindelijk om uw pensioen. Of wij er goed voor staan is te zien aan onze dekkingsgraad.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is als het ware de graadmeter voor onze financiële gezondheid. De dekkingsraad wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat we hebben en het kapitaal dat we nodig hebben. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Schommelingen

De dekkingsgraad staat niet vast. Onze financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Beleidsdekkingsgraad

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt onze financiële situatie ook in de gaten. Zij zijn de toezichthouder. Ons fonds is verplicht om maandelijks de beleidsdekkingsgraad te melden aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Vereiste dekkingsgraad

DNB kijkt of een pensioenfonds genoeg geld en reserves heeft. Daarvoor kijken ze naar de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds is 117,8% (ultimo 2017). Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat ons pensioenfonds dan een herstelplan opstelt.

Ontwikkeling financiële positie

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad.

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van ons herstelplan moet de dekkingsgraad 117,8% zijn eind 2026. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.