Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling financiële positie

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek leest u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft; voor elke euro aan verplichtingen, is 1 euro aan beleggingen beschikbaar is. Gaat het beter met de financiële positie van het fonds, dan stijgt de dekkingsgraad boven de 100%. Gaat het slechter met de financiële positie van het fonds, dan daalt de dekkingsgraad onder de 100%.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 4 dekkingsgraden opgenomen:

De actuele dekkingsgraad (= groene lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand en verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten, bijvoorbeeld de rente of de beleggingsrendementen. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op. 

De beleidsdekkingsgraad (= zwarte lijn)

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen.  

De vereiste dekkingsgraad (= paarse lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds minimaal in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen na te kunnen komen. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een zogenaamd herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. DNB wil dat ons fonds dan aangeeft hoe de situatie verbeterd kan worden en hoe we ervoor zorgen dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (= grijze lijn)

Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of ons fonds een dekkingstekort heeft. Dit is een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van 6 opeenvolgende jaren onder deze minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is al langere tijd niet goed. Onze beleidsdekkingsraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Lees hier meer over de inhoud van het herstelplan.

Kans op verlagen

Er was een serieuze kans dat we de pensioenen in 2020 moesten verlagen. Voorlopige berekeningen laten zien dat dat niet nodig is. De rente ging de laatste maanden van 2019 iets omhoog en de beleggingen deden het goed. Daardoor was onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 94%. Dat is hoger dan de kritische grens.

De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen is reëel. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen.

Op deze website vindt u meer informatie over de kans op verlaging van de pensioenen. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.