Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Omdat het pensioenfonds de pensioenen pas (veel) later uitkeert, wordt er met een rekenrente teruggerekend naar een bepaald bedrag dat nodig is. Via een deling wordt dit uitgedrukt in een bepaald dekkingsgraadpercentage.

Schommelingen

De dekkingsgraad staat niet vast. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Vereist eigen vermogen

Ons fonds is verplicht om maandelijks de dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

DNB kijkt of een pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet DNB onder meer aan de hand van het vereist eigen vermogen. Het vereist eigen vermogen van ons pensioenfonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 117,2%. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat een pensioenfonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe het fonds de financiële positie binnen 10 jaar weer aan de gestelde eisen te laten voldoen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld.

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan is vastgelegd welke maatregelen worden ingezet om binnen 11 jaar weer over voldoende buffers te beschikken. Op basis van ons herstelplan moet de dekkingsgraad 119,2% zijn eind 2026. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.