Actuele cijfers

Kerncijfers

Op deze pagina vindt u de relevante bedragen en percentages die per 1 januari 2022 van toepassing zijn binnen onze pensioenregeling. Daarnaast publiceren wij hier een overzicht van onze kerncijfers. Dit overzicht is afkomstig uit ons laatste jaarverslag. Met behulp van deze cijfers krijgt u snel een beeld van ons pensioenfonds. Het volledige jaarverslag staat op de pagina Documenten.

Bedragen en percentages per 1 januari 2022

Toetredingsleeftijd 21 jaar
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Franchise Het bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. € 13.411,-
Premie basisregeling (% van de pensioengrondslag) 28,3%
Opbouwpercentage Het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. ouderdomspensioen 1,6%
Opbouwpercentage partnerpensioen

0,56%

Het partnerpensioen is 70% van de opbouw van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2022 is 50% van dat partnerpensioen op opbouwbasis en de andere 50% is via een verzekering gedekt (op risicobasis). 

Maximum pensioengevend jaarsalaris Een bedrag dat wordt gebruikt als grens om te bepalen of u in de basisregeling pensioen opbouwt of in de basisregeling én de excedent regeling (als die aanwezig is). € 114.866,-
Premieverdeling Werkgever: 60%
Werknemer: 40%
Afkoopgrens kleine pensioenen (2022) € 520,35 

* Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch wordt overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als u uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.

Meer bedragen en percentages vindt u in het document belangrijke cijfers 2022.

Kerncijfers jaarverslag

Dit zijn de kerncijfers uit het laatste jaarverslag: