Over het fonds

Financieel crisisplan

Elk pensioenfonds moet een financieel crisisplan hebben. In ons crisisplan staat wat we doen als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie plotseling veel verslechterd. Voor ons fonds was dat in 2018 het geval. Het crisisplan ging toen in werking.

Welke maatregel?

Sinds 1 januari 2019 is het partnerpensioen deels een verzekering. Elke deelnemer bouwt naast pensioen voor hem of haar zelf, ook automatisch pensioen op voor de eventuele partner. Vóór 1 januari 2019 was deze opbouw 70% van de opbouw van het pensioen voor hem of haar zelf. Vanaf 1 januari wordt deze 70% in twee stukken verdeeld: 70% hiervan wordt opgebouwd (zoals voorheen). De overige 30% is een verzekering. Dit heet ook wel: partnerpensioen op risicobasis.

In de praktijk betekent dit het volgende: zolang iemand in dienst is bij een werkgever die bij ons fonds is aangesloten, betaalt hij premie voor de verzekering. Mocht hij tijdens dat dienstverband overlijden, dan is het partnerpensioen net zo hoog als het voorheen geweest zou zijn. Is hij niet meer in dienst, dan betaalt hij de verzekeringspremie niet meer en geldt de verzekering niet. Mocht hij dan overlijden, dan is het partnerpensioen iets lager dan het voorheen geweest zou zijn.

Dekkingsgraad stijgt hierdoor

Voor het partnerpensioen is op deze manier op de lange termijn minder geld nodig. Voor het ouderdomspensioen komt er meer geld binnen. Naar verwachting verbetert onze financiële positie door deze maatregel.

Zorgvuldige besluitvorming

Het bestuur en sociale partners hebben over deze maatregel besloten. Het overleg met de sociale partners is heel zorgvuldig gegaan. Er is goed gekeken wie geraakt worden door de maatregelen, hoe groot de impact is en wat het oplevert. Het bestuur en sociale partners hebben op die manier de beste maatregel gekozen.

Kans op verlagen van de pensioenen

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. In 2020 hoefden we de pensioenen niet te verlagen Gelukkig is pensioenverlaging in 2021 ook niet nodig. Op 31 december 2021 kijken we of een verlaging van de pensioenen in 2022 nodig is. Op deze website leest u meer over de kans op het verlagen van de pensioenen.