Over het fonds

Financieel crisisplan

Elk pensioenfonds is verplicht om een financieel crisisplan te hebben. Daarin staat wat ons fonds doet als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie dermate slecht is en herstel niet lukt. Voor ons fonds was dat in 2018 het geval en trad het crisisplan in werking.

Vanaf 1 januari 2019 zijn er maatregelen genomen om de kans op verlaging van de pensioenen te verkleinen. Deze maatregelen zijn voor 2020 verlengd.

Welke maatregelen?

Het bestuur en sociale partners hebben twee maatregelen genomen:

  1. Partnerpensioen deels als verzekering
    Elke actieve deelnemer bouwt naast pensioen voor hem of haar zelf, ook automatisch pensioen op voor de eventuele partner. Voor 1 januari 2019 was deze opbouw 70% van de opbouw van het pensioen voor hem of haar zelf. Vanaf 1 januari wordt deze 70% in twee stukken verdeeld: 70% hiervan wordt opgebouwd (zoals voorheen). De overige 30% is een verzekering. Dit heet ook wel: partnerpensioen op risicobasis.

    In de praktijk betekent dit het volgende: zolang iemand in dienst is bij een werkgever die bij ons fonds is aangesloten, betaalt hij premie voor de verzekering. Mocht hij tijdens dat dienstverband overlijden, dan is het partnerpensioen net zo hoog als het voorheen geweest zou zijn. Is hij niet meer in dienst, dan betaalt hij de verzekeringspremie niet meer en geldt de verzekering niet. Mocht hij dan overlijden, dan is het partnerpensioen iets lager dan het voorheen geweest zou zijn.

  2. Premie overgangsregeling (VPL) deels voor basisregeling
    Voor de overgangsregeling (VPL) is ruim genoeg geld in kas. Daarom wordt een gedeelte van de premie voor de overgangsregeling gebruikt voor de basisregeling.

Dekkingsgraad stijgt hierdoor

Voor het partnerpensioen is op deze manier op de lange termijn minder geld nodig. Voor het ouderdomspensioen komt er meer geld binnen. Naar verwachting zorgen deze maatregelen ervoor dat onze financiële positie zal verbeteren.

Zorgvuldige besluitvorming

Het overleg met de sociale partners is heel zorgvuldig gegaan. Er is goed gekeken wie geraakt worden door de maatregelen, hoe groot de impact is en wat het oplevert. Het bestuur en sociale partners hebben op die manier de beste maatregelen gekozen.

Kans op verlagen van de pensioenen

Er was een serieuze kans dat we de pensioenen in 2020 moesten verlagen. Voorlopige berekeningen laten zien dat dat niet nodig is. De rente ging de laatste maanden van 2019 iets omhoog en de beleggingen deden het goed. Daardoor was onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 94%. Dat is hoger dan de kritische grens.

De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen is reëel. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen.

Op deze website vindt u meer informatie over de kans op verlaging van de pensioenen. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.