Over het fonds

Financieel crisisplan

Elk pensioenfonds moet een financieel crisisplan hebben. In ons crisisplan staat wat we doen als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie plotseling veel verslechterd. Voor ons fonds was dat in 2018 het geval. Het crisisplan ging toen in werking.

Welke maatregel?

Sinds 1 januari 2019 is het partnerpensioen deels een verzekering. Elke deelnemer bouwt naast pensioen voor hem of haar zelf, ook automatisch pensioen op voor de eventuele partner. Vóór 1 januari 2019 was deze opbouw 70% van de opbouw van het pensioen voor hem of haar zelf. Vanaf 1 januari wordt deze 70% in twee stukken verdeeld: 70% hiervan wordt opgebouwd (zoals voorheen). De overige 30% is een verzekering. Dit heet ook wel: partnerpensioen op risicobasis.

In de praktijk betekent dit het volgende: zolang iemand in dienst is bij een werkgever die bij ons fonds is aangesloten, betaalt hij premie voor de verzekering. Mocht hij tijdens dat dienstverband overlijden, dan is het partnerpensioen net zo hoog als het voorheen geweest zou zijn. Is hij niet meer in dienst, dan betaalt hij de verzekeringspremie niet meer en geldt de verzekering niet. Mocht hij dan overlijden, dan is het partnerpensioen iets lager dan het voorheen geweest zou zijn.

Dekkingsgraad stijgt hierdoor

Voor het partnerpensioen is op deze manier op de lange termijn minder geld nodig. Voor het ouderdomspensioen komt er meer geld binnen. Naar verwachting verbetert onze financiële positie door deze maatregel.

Zorgvuldige besluitvorming

Het bestuur en sociale partners hebben over deze maatregel besloten. Het overleg met de sociale partners is heel zorgvuldig gegaan. Er is goed gekeken wie geraakt worden door de maatregelen, hoe groot de impact is en wat het oplevert. Het bestuur en sociale partners hebben op die manier de beste maatregel gekozen.

Kans op verlagen van de pensioenen

Een aantal jaren achter elkaar was er een serieuze kans dat we de pensioenen moeten verslagen. Gelukkig was het niet nodig. Eind 2021 stonden we er beter voor dan in de jaren daarvoor. Dat kwam door de stijging van de rente en de goede resultaten op de beleggingen. Een verlaging van uw pensioen op 1 januari 2022 was dan ook niet nodig. Het kan zijn dat we in de nabije toekomst alsnog moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Dat hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkelt. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.