Over het fonds

Herstelplan

De financiële positie van ons fonds is niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. We moesten daarom in 2021 een actueel herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast hoe het fonds de financiële positie gaat verbeteren. De financiële positie wordt uitgedrukt in en percentage. Dat is de dekkingsgraad. We plaatsen elke maand onze dekkingsgraad in een grafiek. In deze grafiek staan vier dekkingsgraden. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, zijn er te weinig reserves. Dan is een herstelplan verplicht.

Wat staat in het herstelplan?

In het herstelplan staat welke maatregelen wij nemen om weer financieel gezond wil worden. ‘Financieel gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad ten minste weer 114,7% is.

Tijd voor het herstel

Normaal krijgt een pensioenfonds 10 jaar de tijd om financieel gezond te worden. Voor 2020 en 2021 heeft de overheid de regels versoepeld. We kunnen nu kiezen voor een hersteltijd van 12 jaar. Ons fonds heeft daarvoor gekozen. In ons herstelplan van 2021 staat dus hoe we eind 2032 weer financieel gezond zijn.  

Mogelijke maatregelen

Om onze financiële positie te verbeteren, kunnen we besluiten om:

  • de pensioenen niet te verhogen
  • de premie voor het pensioen te verhogen
  • de opbouw voor het pensioen te verlagen
  • de opgebouwde pensioenen te verlagen.

Deze laatste maatregel nemen we alleen als het echt niet anders kan.

Goedkeuring door DNB

We moeten ons herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zij controleren de berekeningen en moeten het plan goedkeuren.

Zolang onze financiële positie niet goed genoeg is, moeten we elk jaar voor 1 april een nieuw herstelplan indienen DNB. Ons herstelplan van 2021 is door DNB goedgekeurd.

Financieel crisisplan

Onze toezichthouder De Nederlandsche Bank wil dat pensioenfondsen voorbereid zijn op crisissituaties. Daarom moeten we een financieel crisisplan hebben. Daarin staat wat ons fonds doet als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie plotseling veel verslechtert.  

Voor ons fonds was dat in 2018 het geval. Het crisisplan ging toen in werking. Er zijn maatregelen genomen om de financiële positie te verbeteren en de kans op een verlaging van de pensioenen te verkleinen. Meer informatie over de maatregelen leest u op de pagina financieel crisisplan.

Meer informatie

Wilt u het volledige herstelplan lezen? Dan kunt u dat bij ons opvragen