Over het fonds

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is niet goed. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfonds. Daarin zijn ook regels opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons fonds heeft daarom een herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB).

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond wil worden. ‘Financieel gezond’ betekent dat onze dekkingsgraad weer ten minste op de vereiste grens is. Op basis van ons herstelplan moet onze dekkingsgraad de komende jaren stijgen naar 116,7% in 2026.

Om de financiële positie te verbeteren kunnen we, in overleg met sociale partners, besluiten om:

  • de premie te verhogen
  • de pensioenregelen te versoberen
  • de pensioenen te verlagen

Wanneer moeten we een herstelplan indienen?

DNB kijkt of een pensioenfonds genoeg geld en reserves heeft. Daarvoor kijken ze naar de vereiste dekkingsgraad. Eind 2018 was deze 116,7%. Sinds eind 2015 ligt onze dekkingsgraad onder de vereiste grens. Daarom hebben we vanaf dat moment een herstelplan ingediend bij DNB. Zolang de dekkingsgraad onder de vereiste grens ligt, moet ons fonds jaarlijks een geactualiseerd plan indienen. Begin 2019 is een geactualiseerd plan goedgekeurd door DNB. Wilt u weten wat de actuele dekkingsgraad is? Bekijk dan de grafiek op de pagina financiële positie.

Wat als herstel niet lukt?

Het kan zijn dat tijdens de periode waarin het fonds weer financieel gezond wil worden, blijkt dat dat toch niet lukt. Voor ons fonds is dit het geval. Daarom gaat het zogenaamde financieel crisisplan in werking. Hierin staan tijdelijke maatregelen opgenomen die het fonds op kortere termijn kan inzetten om de financiële situatie te verbeteren.

Meer informatie

Wilt u het volledige herstelplan lezen? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Het financieel crisisplan vindt u hier.