Over het fonds

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is niet goed. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels. Zo heeft ieder pensioenfonds reserves nodig om tegenvallers te kunnen opvangen. Bpf Banden en Wielen heeft volgens de regels genoeg reserves als de beleidsdekkingsgraad 116,7% is. 

In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond wil worden. Het document bevat berekeningen die laten zien hoe we de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven het vereiste niveau krijgen. De dekkingsgraad moet eind 2027 116,7% zijn. Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moeten we ieder jaar een actueel herstelplan indienen. 

Om de financiële positie te verbeteren kunnen we, in overleg met sociale partners, besluiten om:

  • de premie te verhogen
  • de pensioenregelen te versoberen
  • de pensioenen te verlagen

Wilt u weten wat de actuele dekkingsgraad is? Bekijk dan de grafiek op de pagina financiële positie.

Financieel crisisplan

Elk pensioenfonds is verplicht om een financieel crisisplan te hebben. Daarin staat wat ons fonds doet als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie dermate slecht is en herstel niet lukt. Voor ons fonds was dat in 2018 het geval en trad het crisisplan in werking. Er zijn maatregelen afgesproken die het fonds in 2019 inzet om de kans op verlaging van de pensioenen te verkleinen. Meer informatie over de maatregelen leest u op de pagina financieel crisisplan.  

Meer informatie

Wilt u het volledige herstelplan lezen? Dan kunt u dat bij ons opvragen