Over het fonds

Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

  • Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld? Dan is er sprake van een klacht.
  • Bent u niet tevreden over de manier waarop de reglementen zijn toegepast? Dan is er sprake van een geschil.

Als u een klacht of geschil hebt, kunt u het volgende doen:

1. Dien uw klacht of geschil in

Als u een klacht of geschil hebt, dan kunt u ons een brief sturen. Vermeld in deze brief uw klantnummer en telefoonnummer, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. U vindt uw klantnummer terug op de brieven die u van ons ontvangt. Binnen 3 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

2. U ontvangt een beslissing van ons

Binnen 10 werkdagen nadat u de klacht of het geschil hebt ingediend, ontvangt u van ons een brief over onze beslissing.

3. U kunt bezwaar maken bij de klachten- en geschillencommissie

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw klacht of geschil? Dan kunt u bezwaar maken bij de klachten- en geschillencommissie. Stuur binnen 8 weken een brief naar:

Klachten-en geschillencommissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

4. U ontvangt een reactie van de klachten- en geschillencommissie

De klachten- en geschillencommissie beoordeelt uw klacht of geschil. Daarbij kijken ze naar de wet- en regelgeving, de statuten en het pensioenreglement. Ze houden ook rekening met normen zoals zorgvuldigheid en redelijkheid. Binnen 8 weken ontvangt u een brief over de beslissing.

5. U kunt terecht bij de Ombudsman Pensioenen

Bent u het niet eens met de beslissing van de klachten- en geschillencommissie? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Meer informatie

Op deze pagina leest u een samenvatting van de klachten- en geschillenregeling. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële klachten- en geschillenprocedure.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.