Over het fonds

Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt, of
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd.

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen of een geschil kenbaar maken

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u dat kenbaar maken door ons een brief te sturen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Het pensioenfonds

Als de klacht of het geschil niet kan worden opgelost, kunt u dit schriftelijk bij het bestuur kenbaar maken. Wilt u daarin ook aangeven waarom u het niet eens bent met de geboden oplossing? Het bestuur doet dan schriftelijk uitspraak.

3. De geschillencommissie

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het bestuur, kunt u binnen 2 maanden na ontvangst van het bestuursbesluit in beroep gaan bij de geschillencommissie. Dit doet u schriftelijk. In het geschillenreglement staat wat u in uw brief moet vermelden. De geschillencommissie brengt vervolgens advies uit aan het bestuur.
Stuur uw brief naar:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche
t.a.v. de geschillencommissie.
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

4. De Ombudsman Pensioenen

Bent u het niet eens met het advies van de geschillencommissie? Of legt het bestuur het advies van de geschillencommissie naast zich neer? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

U kunt deze stap ook overslaan en direct naar de kantonrechter gaan (stap 5).
Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

5. De kantonrechter

In het uiterste geval kunt u zich tot de kantonrechter richten. Neem hiervoor contact op met de kantonrechter die bij uw woonplaats hoort.