Onze organisatie

Bestuur

Bpf Banden en Wielen heeft een omgekeerd gemengd bestuur. Deze bestuursvorm kent uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Beide groepen bestuurders vormen samen het bestuur van Bpf Banden en Wielen. Dit heet een one-tier model.

Het niet-uitvoerend bestuur (NUB) bestaat uit zes bestuursleden. Er zijn drie deelgebieden vastgesteld: Balansmanagement, Communicatie & Pensioen en Governance, Risk & Compliance. Ieder bestuurslid heeft een eigen toezichtstaak op de drie deelgebieden.
Het uitvoerend bestuur (UB) bestaat uit 2 bestuursleden. Een onafhankelijke voorzitter maakt ook deel uit van het bestuur.

Samenstelling

Naam

Functie

Selma Smit

Onafhankelijk voorzitter

Tim van der Rijken

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werkgevers

Ger van der Pluijm

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werkgevers

Wim van de Pavert

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werkgevers

Nico Passchier

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werknemers

Vacature

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werknemers

Jeanet Meijerink – Heuver

Niet-uitvoerend bestuurder namens de gepensioneerden

Paul de Geus

Uitvoerend bestuurder, onafhankelijk

Maas Simon

Uitvoerend bestuurder, onafhankelijk

De nevenfuncties van onze bestuursleden vindt u in dit document.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: