Onze organisatie

Bestuur

Bpf Banden en Wielen wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn niet-uitvoerende en uitvoerende bestuursleden en er is een onafhankelijk voorzitter.

De niet-uitvoerende bestuursleden (inclusief de onafhankelijk voorzitter) houden toezicht op de uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 

Er zijn zes niet-uitvoerende bestuursleden. Er zijn drie deelgebieden vastgesteld: Balansmanagement, Communicatie & Pensioen en Governance, Risk & Compliance. Ieder bestuurslid heeft een eigen toezichtstaak op de drie deelgebieden. Er zijn twee uitvoerende bestuursleden. 

Samenstelling

Naam

Functie

Selma Smit

Onafhankelijk voorzitter

Tim van der Rijken

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werkgevers

Ger van der Pluijm

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werkgevers

Wim van de Pavert

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werkgevers

Nico Passchier

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werknemers

Ilse van Eekelen 

Niet-uitvoerend bestuurder namens de werknemers

Jeanet Meijerink – Heuver

Niet-uitvoerend bestuurder namens de gepensioneerden

Paul de Geus

Uitvoerend bestuurder, onafhankelijk

Maas Simon

Uitvoerend bestuurder, onafhankelijk

De nevenfuncties van onze bestuursleden vindt u in dit document.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

Beloningsbeleid

De statuten van Bpf Banden en Wielen bepalen dat het bestuur een beloningsbeleid heeft. De beloning van bestuursleden staat in redelijke verhouding tot de verantwoordelijkheid die bestuursleden dragen, de eisen die aan de functie worden gesteld en de tijd die het uitoefenen van de bestuursfunctie kost. 

Het beloningsbeleid van ons fonds houdt geen verband met de financiële resultaten van het fonds en bevat geen componenten waardoor bestuursleden meer risico kunnen nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is. Het beleid sluit aan bij de normen van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: