Onze organisatie

Bestuur

Bpf Banden en Wielen wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn niet-uitvoerende en uitvoerende bestuursleden en er is een onafhankelijk voorzitter.

De niet-uitvoerende bestuursleden (inclusief de onafhankelijk voorzitter) houden toezicht op de uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 

Er zijn zes niet-uitvoerende bestuursleden. Er zijn drie deelgebieden vastgesteld: Balansmanagement, Communicatie & Pensioen en Governance, Risk & Compliance. Ieder bestuurslid heeft een eigen toezichtstaak op de drie deelgebieden. Er zijn twee uitvoerende bestuursleden. 

Samenstelling

 

Selma Smit

Onafhankelijk voorzitter

‘De ingelegde premie is maar circa 25% van het op te bouwen pensioen. De overige 75% van het op te bouwen pensioen wordt betaald uit de beleggingen van het fonds.’

Lees verder

 

 

Laura Seegers

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de werkgevers

'Een pensioenfonds voor onze eigen bedrijfstak, voor iedereen die daar actief is of was. Dat is iets om steeds bij stil te staan.'

Lees verder

 

Ger van der Pluijm

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de werkgevers

‘We doen het natuurlijk voor de deelnemers.’

Lees verder

 

Wim van de Pavert

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de werkgevers

‘Voldoende doch goed genoeg.’

Lees verder

 

Nico Passchier

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de werknemers

‘Het belang van de deelnemer is altijd het uitgangspunt.’

Lees verder

 

Ilse van Eekelen

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de werknemers

‘Een goed en betrouwbaar pensioen voor alle betrokkenen!’

Lees verder

 

Jeanet Meijerink-Heuver

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de gepensioneerden

‘Als bedrijfstakpensioenfonds van onze eigen branche, hebben we geen winstoogmerk. Onze deelnemers staan altijd centraal.’

Lees verder

 

Paul de Geus

Uitvoerend bestuurslid, onafhankelijk

‘Elke aanvulling in de vorm van pensioen op de AOW, hoe bescheiden soms ook, is de moeite waard om ons als bestuur keihard voor in te zetten.’

Lees verder

 

Maas Simon

Uitvoerend bestuurslid, onafhankelijk

‘Het belang van de deelnemers staat op de eerste plaats!’

Lees verder

De nevenfuncties van onze bestuursleden vindt u in dit document.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

Beloningsbeleid

De statuten van Bpf Banden en Wielen bepalen dat het bestuur een beloningsbeleid heeft. De beloning van bestuursleden staat in redelijke verhouding tot de verantwoordelijkheid die bestuursleden dragen, de eisen die aan de functie worden gesteld en de tijd die het uitoefenen van de bestuursfunctie kost. 

Het beloningsbeleid van ons fonds houdt geen verband met de financiële resultaten van het fonds en bevat geen componenten waardoor bestuursleden meer risico kunnen nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is.

Ons fonds vindt duurzaamheid belangrijk. Daarmee houden we rekening in ons beloningsbeleid. Duurzaamheidsrisico’s hebben meestal te maken met een lange termijn. Daarom gaan wij uit van vaste vergoedingen (en geen variabele vergoedingen). Zo kunnen we beter naar de lange termijn kijken. Met variabele vergoedingen kijk je meer naar de korte termijn.

Tot slot sluit het beloningsbeleid aan bij de normen van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie.

Wilt u het beloningsbeleid inzien? Dan kunt u dat bij ons opvragen.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: