Bestuursleden

Wim van de Pavert

Wim van de Pavert

Functie:

Niet-uitvoerend bestuurslid, afgevaardigd door de werkgevers
Bestuurslid sinds:  9 maart 2009
Aandachtsgebied: Actuarieel en verslaglegging

Motivatie

Ik vind het belangrijk dat we als pensioenfonds zorgen voor een goede, passende, begrijpbare en betaalbare pensioenvoorziening voor de deelnemers in onze branche. Daar zet ik mij graag voor in.

Pensioen is voor iedereen belangrijk, omdat …

… er zo gemeenschappelijke aandacht is voor een verzorgde oude dag en goede zorg voor partner en kinderen.

Overige activiteiten

Financieel manager KCL/VACO.

Andere bestuursleden