Onze organisatie

Controle

1. Waarmerkend actuaris

De waarmerkend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.

De waarmerkend actuaris van ons fonds is een medewerker van Towers Watson Netherlands B.V.

2. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.

De accountant van ons fonds is een medewerker van Mazars Accountants N.V.

3. Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur zich aan de wet houdt. Ook checkt hij of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé.

De compliance officer van ons fonds is een medewerker van TriVu.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: