Onze organisatie

Sociale partners

De sociale partners stellen de uitgangspunten vast van de pensioenregeling van ons pensioenfonds. Daarnaast zorgen ze voor de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomst (caoAfkorting voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst tussen werkgever(s) en werknemers over arbeidsvoorwaarden (salaris, pensioen).).
De onderstaande partijen behoren tot de sociale partners:

Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche

Postbus 33
2300 AA Leiden
T: 071–568 69 70
I: www.vaco.nl
E: vaco@kcleiden.nl

FNV

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
www.fnv.nl

CNV Vakmensen

Postbus 2525
3500 GM Utrecht
T: 023-565 10 52
I: www.cnvvakmensen.nl
E: info@cnvvakmensen.nl 

De Unie

Postbus 400
4100 AK Culemborg
T: 0345-85 18 51
I: www.unie.nl
E: info@unie.nl

Werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij een van deze partijen, kunnen via hun lidmaatschap invloed uitoefenen op de pensioenregeling. De leden van het bestuur van ons pensioenfonds zijn afkomstig uit deze cao-partijen.