Over het fonds

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam beleggen

Bpf Banden en Wielen vindt duurzaam beleggen belangrijk. Ons fonds vindt dat de wereld (en daarmee ook het pensioenfonds) gebaat is bij een samenleving waarbij met respect wordt omgegaan met mens en milieu. Ons fonds gaat ervan uit dat duurzaam beleggen op de langere termijn meer oplevert. Onze visie en uitgangspunten staan beschreven in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Onze pensioenregeling is ‘licht groen’

Bpf Banden en Wielen vindt duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling en het beleggingsbeleid. Dit is terug te zien in de overtuigingen en doelstellingen uit het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Op grond van nieuwe wetgeving (SFDR) bestempelen wij onze pensioenregeling daarom als ‘licht groen’. Dit betekent dat onze pensioenregeling een financieel product is dat duurzaamheid promoot.

Duurzaamheidsrisico’s

Ons fonds houdt bij het hele beleggingsproces rekening met duurzaamheidsrisico’s. Dit zijn omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die een negatief effect kunnen hebben op de beleggingen. Een voorbeeld is het risico dat de opwarming van de aarde met zich meebrengt. Daardoor is er vaker sprake van extreem weer. Extreem weer kan voor schade zorgen aan bezittingen van bedrijven waarin het pensioenfonds belegt.

Bpf Banden en Wielen houdt nog geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten die bedrijven waarin wij beleggen kunnen hebben. De rapportage hierover is erg complex en kost veel geld. In de loop van dit jaar verschijnen nadere regels over de rapportage van deze ongunstige effecten. Daarna overweegt het fonds deze beslissing opnieuw.

Uitvoering

Voor de uitvoering van verantwoord beleggingsbeleid past het fonds de volgende methodes toe:

1. Integratie in het beleggingsbeleid en de beleggingsprocessen

In het beleggingsbeleid houdt ons fonds rekening met de effecten van maatschappelijk verantwoorde factoren. We verwachten ook van onze vermogensbeheerders dat hun verantwoord beleggingsbeleid goed past bij het beleid van ons fonds.

2. Uitsluiting

We beleggen niet in bedrijven die zich bezighouden met de productie van controversiële wapens. Daarnaast willen we niet beleggen in ondernemingen die zich schuldig maken aan ernstige schendingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethiek.

3. Actief aandeelhouderschap

Ons fonds kijkt goed naar de relatie met de vermogensbeheerder. We kijken daarbij naar de thema’s: klimaatverandering, corruptie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Via een actieve dialoog proberen wij het beleid van de vermogensbeheerder aan te passen als dat nodig is.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ons fonds toch belegd in een uitgesloten onderneming. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een onderneming pas recent een lagere score heeft gekregen op de zogenaamde Global Compact. Daarom worden de beleggingen gescreend en periodiek geëvalueerd.

4. Impact investing

Zogenaamde impact investing beleggingen zijn vaak complex, duur en hebben een lange looptijd. Daarom belegt ons fonds niet in dit soort beleggingen.

Jaarverslag verantwoord beleggen

Wilt u precies weten hoe we het afgelopen jaar maatschappelijk verantwoord hebben belegd? Lees dan het Jaarverslag verantwoord beleggen.

Meer informatie

Vanaf 10 maart 2021 gelden er voor pensioenfondsen nieuwe regels voor informatie over duurzaamheid. Meer informatie hierover vindt u hier.