Over het fonds

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom heeft het fonds zich aangesloten bij het verantwoord beleggingsbeleid van vermogensbeheerder MN Services.

Verantwoord beleggingsbeleid

Het verantwoord beleggingsbeleid kent 4 pijlers:

 • integratie in de beleggingsprocessen
 • thematisch beleggen
 • uitsluitingsbeleid, en
 • actief en verantwoord aandeelhouderschap.

Vermogensbeheerder MN Services heeft samen met zijn opdrachtgevers leidende beginselen geformuleerd voor het verantwoord beleggingsbeleid. Daarin wordt aansluiting gezocht bij geaccepteerde internationale verdragen en codes.

Integratie ESG-factoren

Bij verantwoord beleggen gaat het er in de eerste plaats om dat bij alle beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met maatschappelijke effecten. Hier horen ook de zogenoemde ESG-factoren bij. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu-, sociale en governance factoren). Hierbij kijkt het fonds of een onderneming zich houdt aan afspraken over onder meer:

 • de rechten van de mens
 • arbeidsrechten
 • corruptie
 • het milieu
 • wapens
 • klant- en productintegriteit. Dit betekent geen informatie achterhouden, vervalsen of verdraaien. En zorgen voor veilige producten.

ESG-integratie in de beleggingsprocessen moet op langere termijn leiden tot een betere verhouding tussen rendement (winst) en risico.

Uitsluitingsbeleid

Er zijn zogenoemde uitsluitingslijsten (voor beleggingsfondsen en obligatiefondsen) met ondernemingen die aantoonbaar géén maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hebben. Alle ondernemingen op deze lijst zijn uitgesloten van beleggingen. Het gaat om ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie, het onderhoud of de distributie van producten of diensten die in strijd zijn met de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend.
De uitsluitingslijst wordt ieder kwartaal aangepast en gepubliceerd.

Verantwoord aandeelhouderschap

Verantwoord aandeelhouderschap is een breed begrip. Het gaat namelijk ook om het verantwoord uitoefenen van zeggenschap en invloed in andere beleggingscategorieën dan aandelen. Bijvoorbeeld onroerend goed en private equityHet beleggen in aandelen van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Bijvoorbeeld in jonge bedrijven..

De kern van het beleid voor verantwoord aandeelhouderschap kent een aantal onderdelen:

 • het stembeleid
 • het beleid gericht op dialoog en betrokkenheid met een groot aantal belegde ondernemingen
 • een programma om deel te nemen in zogenoemde class actionsEen rechtszaak die namens een groep en niet namens een individu wordt gevoerd. Bijvoorbeeld van gedupeerde beleggers tegen een bedrijf., en
 • andere juridische acties.

Stembeleid en stemrapportage

Mn Services heeft in overleg met zijn opdrachtgevers een op maat gesneden stembeleid ontwikkeld. Hierin staan richtlijnen voor het stemmen op aandeelhoudersresoluties over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het stembeleid is ook gebaseerd op opvattingen over corporate governanceEngelse term voor de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt.  die sociale partners in Nederland onderschrijven. Mn Services rapporteert continu over het feitelijke stemgedrag.