Over het fonds

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam beleggen

Bpf Banden en Wielen vindt duurzaam beleggen belangrijk. Ons fonds vindt dat de wereld (en daarmee ook het pensioenfonds) gebaat is bij een samenleving waarbij met respect wordt omgegaan met mens en milieu. Ons fonds gaat ervan uit dat duurzaam beleggen op de langere termijn meer oplevert.

Uitvoering

Het verantwoord beleggingsbeleid van ons fonds kent 4 uitvoeringsvormen:

 1. Integratie in het beleggingsbeleid en de beleggingsprocessen
  In het beleggingsbeleid houdt ons fonds rekening met de effecten van maatschappelijk verantwoorde factoren. We verwachten ook van onze vermogensbeheerders dat hun verantwoord beleggingsbeleid goed past bij het beleid van ons fonds.

 2. Uitsluiting
  We beleggen niet in bedrijven die zich bezighouden met de productie van controversiële wapens. Daarnaast willen we niet beleggen in ondernemingen die zich schuldig maken aan ernstige schendingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethiek.

 3. Actief aandeelhouderschap 
  Ons fonds kijkt goed naar de relatie met de vermogensbeheerder. We kijken daarbij naar de thema’s: klimaatverandering, corruptie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Via een actieve dialoog proberen wij het beleid van de vermogensbeheerder aan te passen als dat nodig is. 

  In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ons fonds toch belegd in een uitgesloten onderneming. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een onderneming pas recent een lagere score heeft gekregen op de zogenaamde Global Compact. Daarom worden de beleggingen gescreend en periodiek geëvalueerd.

 4. Impact investing
  Zogenaamde impact investing beleggingen zijn vaak complex, duur en hebben een lange looptijd. Daarom belegt ons fonds niet in dit soort beleggingen. 

Belegginsbeginselen

De uitgangspunten voor het beleggingsbeleid staan in de zogenaamde verklaring beleggingsbeginselen, als bijlage van de ABTN.