Waardevast pensioen

Laag 2

transparant.gif waardevast.png 

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is. Dat is helaas niet zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen de komende jaren niet kan worden verhoogd. Daar staat tegenover dat wij op dit moment niet verwachten uw pensioen te moeten verlagen.

Bpf Banden en Wielen probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen zodat het pensioen zijn waarde behoudt. Als een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de stijging van de lonen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt verhoogd*:

 

Indexatie

Stijging van de prijzen

2021 0,00% 3,28%
2020 0,00% 1,12%
2019 0,00% 1,73%
2018 0,00% 1,68%
2017 0,00% 1,47%
2016 0,00% -0,01%
2015 0,00% 0,39%
2014 0,00% 0,75%
2013 0,00% 0,00%
2012 0,00% 2,00%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag op de documentenpagina.