Wanneer moet u in actie komen?

Laag 1

waardeoverdracht.png

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

buitenland.png

Als u verhuist naar of binnen het buitenland. U kunt dan daar uw pensioen ontvangen, als u hiervoor een aantal zaken regelt.  

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

werkloos.png

Als u werkloos wordt. In dat geval stopt uw pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

meer_of_minder_werken.png

Als u meer of minder gaat werken. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

verlof.png

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioenopbouw.

arbeidsongeschiktheidspensioen.png samenwonen_trouwen.png

Als u gaat samenwonen of in het buitenland trouwt. Meld uw partner aan bij ons fonds.

mijnpensioenoverzicht.png

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

scheiden.png

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

vragen.png

Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.