Partner- en wezenpensioen

Laag 2

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot pensionering bij Bpf Banden en Wielen pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Om de financiële situatie van Bpf Banden en Wielen te verbeteren, is vanaf 2019 70% van het partnerpensioen op opbouwbasis (normaal is dit 100%). 30% is een verzekering (op risicobasis). Onder voorwaarden kan er recht zijn op een tijdelijk partnerpensioen tot de AOW leeftijd van de partner. In tegenstelling tot het levenslange partnerpensioen vervalt dit recht bij uitdiensttreding voor pensionering.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind heeft hier recht op tot hij of zij 18 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw UPO en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.