Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u mogelijk recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.