Veelgestelde vragen

Top 3 veelgestelde vragen

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds of ontvangt u pensioen? Dan ontvangt u eenmaal per jaar een pensioenoverzicht.

  Bovenaan het pensioenoverzicht staat de ‘Stand per’-datum. Hebt u wijzigingen doorgegeven die na deze datum ingaan? Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht. U hoeft niets te doen. U ziet ze in het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

  Ziet u andere zaken die niet kloppen en wilt u die corrigeren? Neem dan zo snel mogelijk contact  op met ons.

   

 • Kunt u uw pensioen tegelijk met uw AOW-pensioen laten ingaan?

  Standaard gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. U kunt ook eerder of later uw pensioen laten ingaan. U kunt uw ouderdomspensioen bijvoorbeeld ook laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin voor u het AOW-pensioen ingaat. Het AOW-pensioen is een uitkering van de overheid. Uw pensioen van Bpf Banden en Wielen moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum ingaan.

  Overleg altijd met uw werkgever wanneer u met pensioen wilt gaan. Meer informatie over deze en andere keuzemogelijkheden vindt u op de pagina Pensioen op maat

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.

  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van 2022 de factor A van 2021 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

Bekijk alle vragen

Pensioenregeling in 2022

 • Wat is er gewijzigd op 1 januari 2022?

  Op 1 januari 2022 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Banden en Wielen op twee punten gewijzigd:

  • Deelnemers en werkgevers gaan meer premie betalen. De premie gaat omhoog van 27,4% naar 28,3%.
  • Het pensioen voor de partner is vanaf 1 januari 2022 voor 50% een verzekering. Dat was 30%.
 • Wie heeft dit besloten?

  De werkgeversvereniging en de vakbonden (samen: sociale partners) besluiten over de inhoud van de pensioenregeling, zoals deze wijzigingen. Dat gaat heel zorgvuldig. Er wordt goed gekeken naar wie op welke manier door de wijzigingen wordt geraakt. Het bestuur van Pensioenfonds Banden en Wielen kijkt vervolgens of zij de wijzigingen kunnen uitvoeren en informeert u over de wijzigingen.

 • Waarom zijn deze wijzigingen nodig?

  Deze wijzigingen zijn nodig om de pensioenregeling betaalbaar te houden. Alleen een stijging van de premie is niet genoeg. Een partnerpensioen via opbouw is voor het pensioenfonds duurder dan een partnerpensioen via een verzekering. Door deze aanpassing wordt de pensioenregeling minder duur.

 • Hoe bereken ik de pensioenpremie?

  De premie wordt berekend op basis van het bruto fulltime salaris. Daar gaat de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. vanaf. Het bedrag dat dan overblijft, noemen we de pensioengrondslag. Dat bedrag vermenigvuldigen we met het premiepercentage. Dan hebben we de totaalpremie op jaarbasis. De werkgever betaalt 60%, de werknemer betaalt 40%.

  Bijvoorbeeld: 

  Bruto jaarsalaris*

  30.000

  Minus de franchise

  13.411

  = de pensioengrondslag

  16.589

  Vermenigvuldig met het premiepercentage

  28,3% (x 0,283)

  Totaalpremie op jaarbasis

  4.694,69

  Premie voor de werkgever (60%)

  2.816,81

  Premie voor de werknemer (40%)

  1.877,88

 • Hoeveel premie betaal ik precies?

  Dat ziet u op uw loonstrook.

Bekijk alle vragen

Nieuwe regels anw-hiaatverzekering per 1 januari 2022

 • Wat is de anw-hiaatverzekering?

  Als u de anw-hiaatverzekering afsluit, krijgt uw partner een extra uitkering als u overlijdt. Uw partner krijgt deze uitkering naast het standaard pensioen van ons fonds.

 • Waarom passen jullie mijn verzekering aan?

  Als u overlijdt, krijgt uw partner pensioen van ons fonds én een anw-hiaatuitkering. De uitkeringen bij elkaar mogen fiscaal niet hoger zijn dan een maximum bedrag. Krijgt u voor 1 oktober 2021 een brief dat we uw verzekering aanpassen? Dan hebben we berekend dat het totale bedrag voor uw partner hoger is dan het maximum.

 • Waarom passen jullie mijn verzekering niet aan?

  We passen de verzekering alléén aan als het bedrag dat uw partner krijgt als u overlijdt, hoger is dan een maximum bedrag. Als u voor 1 oktober 2021 geen brief hebt gekregen, geldt dat niet voor u. Uw verzekering loopt gewoon door. U hoeft niets te doen.

 • Raak ik pensioen kwijt?

  Nee, u raakt geen pensioen kwijt. Deze verzekering werkt net zoals een brandverzekering voor uw huis. Breekt er brand uit? Dan bent u daarvoor verzekerd en krijgt u geld. Breekt er geen brand uit? Dan hebt u wel premie betaald, maar krijgt u daar niets voor terug.

  Tot 1 januari 2022 betaalt u meer premie voor uw anw-hiaatverzekering. Maar als u vóór 1 januari 2022 overlijdt, krijgt uw partner ook nog de hogere uitkering. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u minder premie en krijgt uw partner een lagere uitkering.

 • Raak ik de betaalde premie kwijt?

  U raakt niets kwijt, maar u krijgt de premie ook niet terug. Deze verzekering werkt net zoals een brandverzekering voor uw huis. Breekt er band uit? Dan bent u daarvoor verzekerd en krijgt u geld. Breekt er geen brand uit? Dan hebt u wel premie betaald, maar krijgt u daar niets voor terug.

  Met de anw-hiaatverzekering werkt het ook zo. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner een extra uitkering. Overlijdt u niet? Dan hebt u wel premie betaald, maar krijgt u daar niets voor terug.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u:

  1. Hoeveel pensioen u tot en met 1 januari 2022 bij ons fonds hebt opgebouwd en hoeveel pensioen het kan worden.
  2. Hoeveel pensioen er is voor uw eventuele partner en kinderen, mocht u overlijden.
  3. Wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt.

  Verder vindt u op het pensioenoverzicht informatie over:

  • risico’s waar ons fonds mee te maken heeft
  • het verhogen en verlagen van uw pensioen
  • wat er gebeurt als het mee- of tegenzit
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook ex-partners met een ingegaan verevend ouderdomspensioen ontvangen dit overzicht elk jaar.  
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er voor hen ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Zij kunnen dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
  • Ex-partners waarvan de pensioenaanspraken nog niet zijn ingegaan, ontvangen het overzicht elke 5 jaar. 

   


  Hoe logt u in op Mijn Pensioencijfers?

  In deze korte video laat Merel zien hoe u inlogt op Mijn Pensioencijfers en wat u er allemaal kunt doen.

Bekijk alle vragen

Kans op verlaging van de pensioenen

 • Kan een pensioenfonds zomaar de pensioenen verlagen?

  Een verlaging van de pensioenen is alleen aan de orde als de financiële positie van een pensioenfonds erg slecht is. Een pensioenfonds gaat daarbij ook nooit over één nacht ijs. Eerst zijn andere maatregelen genomen om er weer financieel bovenop te komen. Deze maatregelen staan in het herstelplan en worden elk jaar goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Lukt het niet om weer financieel gezond te worden binnen de wettelijke termijnen, dan komt een verlaging van de pensioenen als laatste redmiddel op tafel. Eerder niet.

 • Wat merkt u van een verlaging van uw pensioen?

  Werknemer
  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht en in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Als een pensioenfonds de pensioenen verlaagt, gaat het opgebouwde pensioen ook omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

  Oud-werknemer
  Dat geldt ook voor mensen die uit dienst zijn gegaan. Bent u uit dienst en hebt u uw pensioen bij ons fonds laten staan? U merkt nu ook in uw portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat u bij ons fonds hebt laten staan, gaat omlaag. Straks als u met pensioen gaat, ontvangt u minder pensioen.


  Gepensioneerde
  Bent u met pensioen of nabestaande van een deelnemer die bij het fonds pensioen heeft opgebouwd? Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van € 100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand € 1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij ons fonds raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u inloggen op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Waarom komt ons fonds geld tekort?

  Het is de vraag of we echt geld tekort komen. Pensioenfondsen hebben samen heel, heel veel geld. Het is bijna niet voor te stellen: € 1.600 miljard. Onze beleggingen doen het goed, waardoor ons vermogen toeneemt. Het vermogen van ons fonds op 31 december 2021 was € 980 miljoen.

  Waarom is er dan toch een probleem? Dat ligt aan de regels waarmee wij onze financiële positie moeten berekenen. We moeten van de overheid een heel lage ‘rekenrente’ gebruiken. Daarmee berekenen we hoeveel geld we in kas moeten hebben om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe lager de rente die we gebruiken, hoe hoger onze verplichtingen zijn. Omdat de rente op dit moment extreem laag is, stijgen onze verplichtingen harder dan ons vermogen, en dat heeft een negatief effect op onze dekkingsgraad (de financiële graadmeter van een pensioenfonds).

 • Zijn de pensioenen bij Bpf Banden en Wielen al eerder verlaagd?

  Nee, tot nu toe hebben we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar onze financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. We hebben al langer een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden. Ook hebben we al eerder maatregelen genomen om de kans op het verlagen van de pensioenen zo klein mogelijk te houden:

  • Tijdelijke maatregelen
   Vanaf 2019 is deel van het partnerpensioen een verzekering en wordt de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels gebruikt voor de basisregeling.
  • Pensioenregeling versoberd
   Vanaf 1 januari 2020 is onze pensioenregeling versoberd. Dat hebben sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) zo besloten. De standaard leeftijd waarop het pensioen ingaat is van 67 naar 68 jaar gegaan. Ook de premie is gestegen. 
 • Welke pensioenen worden verlaagd?

  Als we de pensioenen moeten verlagen, dan gaan de pensioenen van al onze deelnemers omlaag. Het gaat om mensen die pensioen opbouwen, in het verleden pensioen hebben opgebouwd en mensen die pensioen ontvangen van ons fonds. Hoeveel de pensioen omlaag gaan, hangt af van onze dekkingsgraad.

Bekijk alle vragen

Wijzigingen regeling per 1 januari 2021

 • Wat is er gewijzigd per 1 januari 2021?

  Per 1 januari 2021 wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Banden en Wielen op twee punten:

  1. Deelnemers gaan minder pensioen opbouwen. Het opbouwpercentage daalt van 1,657% naar 1,6%.

  2. Deelnemers en werkgevers gaan meer premie betalen. De premie gaat omhoog van 26,5% naar 27,4%.

 • Wie heeft dit besloten?

  De werkgeversvereniging en de vakbonden (samen: sociale partners) besluiten over de inhoud van de pensioenregeling, zoals deze wijzigingen. Dat gaat heel zorgvuldig. Er wordt goed gekeken naar wie op welke manier door de wijzigingen wordt geraakt. Het bestuur van Pensioenfonds Banden en Wielen kijkt vervolgens of zij de wijzigingen kunnen uitvoeren en informeert u over de wijzigingen.

 • Waarom wijzigt de regeling?

  Sociale partners spreken voor de pensioenregeling een premie af. In 2020 is gebleken dat de premie niet voldoende was voor de pensioenopbouw van 1,657%. Daarom hebben sociale partners gekeken naar hoe ze de pensioenregeling betaalbaar kunnen houden. Zij spraken een lager opbouwpercentage en een hogere pensioenpremie af.