Veelgestelde vragen

Top 3 veelgestelde vragen

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds of ontvangt u pensioen? Dan ontvangt u eenmaal per jaar een pensioenoverzicht.

  Bovenaan het pensioenoverzicht staat de ‘Stand per’-datum. Hebt u wijzigingen doorgegeven die na deze datum ingaan? Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht. U hoeft niets te doen. U ziet ze in het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

  Ziet u andere zaken die niet kloppen en wilt u die corrigeren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

  Let op: deelnemers die vóór 1 januari 2000 in dienst zijn getreden, zien in hun pensioenoverzicht bij ‘Begin deelneming’ en ‘indiensttreding’ de datum 1 januari 2000 staan. Dit is geen fout, maar een administratieve datum die de administrateur gebruikt. De opbouw vóór 1 januari 2000 is wel gewoon meegenomen in de pensioenaanspraken die in het overzicht staan.   

 • Kunt u uw pensioen tegelijk met uw AOW-pensioen laten ingaan?

  Standaard gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U kunt ook eerder of later uw pensioen laten ingaan. U kunt uw ouderdomspensioen bijvoorbeeld ook laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin voor u het AOW-pensioen ingaat. Het AOW-pensioen is een uitkering van de overheid. Uiterlijk gaat uw pensioen van Bpf Banden en Wielen in op de eerste dag van de maand waarin u 70 jaar wordt.

  Overleg altijd met uw werkgever wanneer u met pensioen wilt gaan.
  Meer informatie over deze en andere keuzemogelijkheden vindt u op de pagina
  Pensioen op maat

 • U wilt uw pensioen in één keer laten uitbetalen. Kan dat?

  Dat kan in 2 situaties: 

  • U gaat uit dienst en uw opgebouwde pensioen is op die datum lager dan de afkoopgrens die ons fonds heeft vastgesteld (2018: € 300 bruto per jaar). Daarbij moet uw pensioen 2 jaar nadat u uit dienst bent gegaan, nog bij ons staan.
  • U gaat met pensioen en uw opgebouwde pensioen is lager dan de afkoopgrens die ons fonds heeft vastgesteld  (2018: € 300 bruto per jaar).

   
  In beide gevallen kunnen wij besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons.

  Als uw opgebouwde pensioen hoger is dan de afkoopgrens, is het niet mogelijk om in één keer uit te betalen.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:
   

  1. de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  2. informatie over het door u opgebouwde pensioen
  3. informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  4. factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook ex-partners met een ingegaan verevend ouderdomspensioen ontvangen dit overzicht elk jaar.  
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar.
  • Ex-partners waarvan de pensioenaanspraken nog niet zijn ingegaan, ontvangen het overzicht elke 5 jaar.