Veelgestelde vragen

Top 3 veelgestelde vragen

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds of ontvangt u pensioen? Dan ontvangt u eenmaal per jaar een pensioenoverzicht.

  Bovenaan het pensioenoverzicht staat de ‘Stand per’-datum. Hebt u wijzigingen doorgegeven die na deze datum ingaan? Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht. U hoeft niets te doen. U ziet ze in het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

  Ziet u andere zaken die niet kloppen en wilt u die corrigeren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

  Let op: deelnemers die vóór 1 januari 2000 in dienst zijn getreden, zien in hun pensioenoverzicht bij ‘Begin deelneming’ en ‘indiensttreding’ de datum 1 januari 2000 staan. Dit is geen fout, maar een administratieve datum die de administrateur gebruikt. De opbouw vóór 1 januari 2000 is wel gewoon meegenomen in de pensioenaanspraken die in het overzicht staan.   

 • Kunt u uw pensioen tegelijk met uw AOW-pensioen laten ingaan?

  Standaard gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U kunt ook eerder of later uw pensioen laten ingaan. U kunt uw ouderdomspensioen bijvoorbeeld ook laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin voor u het AOW-pensioen ingaat. Het AOW-pensioen is een uitkering van de overheid. Uiterlijk gaat uw pensioen van Bpf Banden en Wielen in op de eerste dag van de maand waarin u 70 jaar wordt.

  Overleg altijd met uw werkgever wanneer u met pensioen wilt gaan.
  Meer informatie over deze en andere keuzemogelijkheden vindt u op de pagina
  Pensioen op maat

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.
  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2019 de factor A van 2018 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:
   

  1. de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  2. informatie over het door u opgebouwde pensioen
  3. informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  4. factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook ex-partners met een ingegaan verevend ouderdomspensioen ontvangen dit overzicht elk jaar.  
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er voor hen ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Zij kunnen dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
  • Ex-partners waarvan de pensioenaanspraken nog niet zijn ingegaan, ontvangen het overzicht elke 5 jaar.