Veelgestelde vragen

Top 3 veelgestelde vragen

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds of ontvangt u pensioen? Dan ontvangt u eenmaal per jaar een pensioenoverzicht.

  Bovenaan het pensioenoverzicht staat de ‘Stand per’-datum. Hebt u wijzigingen doorgegeven die na deze datum ingaan? Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht. U hoeft niets te doen. U ziet ze in het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

  Ziet u andere zaken die niet kloppen en wilt u die corrigeren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

   

 • Kunt u uw pensioen tegelijk met uw AOW-pensioen laten ingaan?

  Standaard gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. U kunt ook eerder of later uw pensioen laten ingaan. U kunt uw ouderdomspensioen bijvoorbeeld ook laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin voor u het AOW-pensioen ingaat. Het AOW-pensioen is een uitkering van de overheid. Uw pensioen van Bpf Banden en Wielen moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum ingaan.

  Overleg altijd met uw werkgever wanneer u met pensioen wilt gaan. Meer informatie over deze en andere keuzemogelijkheden vindt u op de pagina Pensioen op maat

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.

  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2020 de factor A van 2019 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

Bekijk alle vragen

Pensioenleeftijd naar 68 jaar

 • Pensioenleeftijd, wat is dat?

  De pensioenleeftijd is de leeftijd die wij bij Bpf Banden en Wielen standaard gebruiken voor de berekening van de hoogte van uw pensioen. Vanaf 1 januari 2020 gaan wij er bij de berekeningen dus vanuit dat uw pensioen standaard op 68 ingaat. Dat betekent niet dat het pensioen dan ook echt in moet gaan. U beslist zelf op welke leeftijd u met pensioen gaat.

 • Wat is het verschil tussen de pensionleeftijd en de AOW leeftijd?

  De pensioenleeftijd is in feite een rekenleeftijd. Dit is de leeftijd waarop uw pensioen standaard ingaat in de pensioenregeling. Pensioenfondsen gebruiken de pensioenleeftijd om te bepalen hoeveel pensioen er maximaal mag worden opgebouwd. Uw pensioen hoeft niet op de pensioenleeftijd in te gaan.

  De AOW is een basisuitkering van de overheid. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u AOW van de overheid krijgt. U kunt dit niet zelf kiezen. De AOW leeftijd gaat in stapjes omhoog. Op de website van de SVB kunt u zien welke AOW-leeftijd voor u geldt.

 • Waarom gaat de pensioenleeftijd omhoog?

  Mensen worden steeds ouder. Daarom heeft de overheid de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De pensioenleeftijd bij Bpf Banden en Wielen gaat van 67 naar 68 jaar. Ons fonds volgt daarmee de stijgende levensverwachting en daarmee ook de stijging van de AOW-leeftijd. Veel andere pensioenfondsen hebben begin 2018 de pensioenleeftijd al verhoogd naar 68 jaar. Wij doen dat nu ook. Op deze manier proberen we het pensioen betaalbaar te houden.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u:

  1. Hoeveel pensioen u tot en met 1 januari 2020 bij ons fonds hebt opgebouwd en hoeveel pensioen het kan worden.
  2. Hoeveel pensioen er is voor uw eventuele partner en kinderen, mocht u overlijden.
  3. Wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt.

  Verder vindt u op het pensioenoverzicht informatie over:

  • risico’s waar ons fonds mee te maken heeft
  • het verhogen en verlagen van uw pensioen
  • wat er gebeurt als het mee- of tegenzit
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook ex-partners met een ingegaan verevend ouderdomspensioen ontvangen dit overzicht elk jaar.  
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er voor hen ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Zij kunnen dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
  • Ex-partners waarvan de pensioenaanspraken nog niet zijn ingegaan, ontvangen het overzicht elke 5 jaar. 
Bekijk alle vragen

Kans op verlaging van de pensioenen

 • Kan een pensioenfonds zomaar de pensioenen verlagen?

  Een verlaging van de pensioenen is alleen aan de orde als de financiële positie van een pensioenfonds erg slecht is. Een pensioenfonds gaat daarbij ook nooit over één nacht ijs. Eerst zijn andere maatregelen genomen om er weer financieel bovenop te komen. Deze maatregelen staan in het herstelplan en worden elk jaar goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Lukt het niet om weer financieel gezond te worden binnen de wettelijke termijnen, dan komt een verlaging van de pensioenen als laatste redmiddel op tafel. Eerder niet.

 • Wat merkt u van een verlaging van uw pensioen?

  Werknemer
  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht en in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Als een pensioenfonds de pensioenen verlaagt, gaat het opgebouwde pensioen ook omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

  Oud-werknemer
  Dat geldt ook voor mensen die uit dienst zijn gegaan. Bent u uit dienst en hebt u uw pensioen bij ons fonds laten staan? U merkt nu ook in uw portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat u bij ons fonds hebt laten staan, gaat omlaag. Straks als u met pensioen gaat, ontvangt u minder pensioen.


  Gepensioneerde
  Bent u met pensioen of nabestaande van een deelnemer die bij het fonds pensioen heeft opgebouwd? Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van € 100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand € 1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij ons fonds raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u inloggen op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Het gaat goed met de economie. Waarom komt ons fonds toch geld tekort?

  Het is de vraag of we echt geld tekort komen. Pensioenfondsen hebben samen heel, heel veel geld. Het is bijna niet voor te stellen: € 1.600 miljard. Onze beleggingen doen het goed, waardoor ons vermogen toeneemt. Het vermogen van ons fonds op 31 december 2018 was € 661 miljoen.

  Waarom is er dan toch een probleem? Dat ligt aan de regels waarmee wij onze financiële positie moeten berekenen. We moeten van de overheid een heel lage ‘rekenrente’ gebruiken. Daarmee berekenen we hoeveel geld we in kas moeten hebben om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe lager de rente die we gebruiken, hoe hoger onze verplichtingen zijn. Omdat de rente op dit moment extreem laag is, stijgen onze verplichtingen harder dan ons vermogen, en dat heeft een negatief effect op onze dekkingsgraad (de financiële graadmeter van een pensioenfonds).

 • Zijn de pensioenen bij Bpf Banden en Wielen al eerder verlaagd?

  Nee, tot nu toe hebben we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar onze financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. We hebben al langer een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden. Ook hebben we al eerder maatregelen genomen om de kans op het verlagen van de pensioenen zo klein mogelijk te houden:

  • Tijdelijke maatregelen
   Vanaf 2019 is deel van het partnerpensioen een verzekering en wordt de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels gebruikt voor de basisregeling.
  • Pensioenregeling versoberd
   Vanaf 1 januari 2020 is onze pensioenregeling versoberd. Dat hebben sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) zo besloten. De standaard leeftijd waarop het pensioen ingaat is van 67 naar 68 jaar gegaan. Ook de premie is gestegen. 
 • Hoeveel gaan de pensioenen omlaag?

  Dat weten we nu nog niet. Zekerheid komt pas volgend jaar, omdat de stand van oudejaarsdag doorslaggevend is. Aan de hand van de dekkingsgraad op die dag, kan het bestuur vaststellen welke verlaging nodig is.

 • Welke pensioenen worden verlaagd?

  Als we de pensioenen moeten verlagen, dan gaan de pensioenen van al onze deelnemers omlaag. Het gaat om mensen die pensioen opbouwen, in het verleden pensioen hebben opgebouwd en mensen die pensioen ontvangen van ons fonds. Hoeveel de pensioen omlaag gaan, hangt af van onze dekkingsgraad.