Veelgestelde vragen

Top 3 veelgestelde vragen

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds of ontvangt u pensioen? Dan ontvangt u eenmaal per jaar een pensioenoverzicht.

  Bovenaan het pensioenoverzicht staat de ‘Stand per’-datum. Hebt u wijzigingen doorgegeven die na deze datum ingaan? Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht. U hoeft niets te doen. U ziet ze in het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

  Ziet u andere zaken die niet kloppen en wilt u die corrigeren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

  Let op: deelnemers die vóór 1 januari 2000 in dienst zijn getreden, zien in hun pensioenoverzicht bij ‘Begin deelneming’ en ‘indiensttreding’ de datum 1 januari 2000 staan. Dit is geen fout, maar een administratieve datum die de administrateur gebruikt. De opbouw vóór 1 januari 2000 is wel gewoon meegenomen in de pensioenaanspraken die in het overzicht staan.   

 • Kunt u uw pensioen tegelijk met uw AOW-pensioen laten ingaan?

  Standaard gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U kunt ook eerder of later uw pensioen laten ingaan. U kunt uw ouderdomspensioen bijvoorbeeld ook laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin voor u het AOW-pensioen ingaat. Het AOW-pensioen is een uitkering van de overheid. Uw pensioen van Bpf Banden en Wielen moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum ingaan.

  Overleg altijd met uw werkgever wanneer u met pensioen wilt gaan. Meer informatie over deze en andere keuzemogelijkheden vindt u op de pagina Pensioen op maat

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.
  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2019 de factor A van 2018 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook ex-partners met een ingegaan verevend ouderdomspensioen ontvangen dit overzicht elk jaar.  
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er voor hen ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Zij kunnen dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
  • Ex-partners waarvan de pensioenaanspraken nog niet zijn ingegaan, ontvangen het overzicht elke 5 jaar. 
Bekijk alle vragen

Kans op verlaging van de pensioenen in 2020

 • Kan een pensioenfonds zomaar de pensioenen verlagen?

  Een verlaging van de pensioenen is alleen aan de orde als de financiële positie van een pensioenfonds erg slecht is. Een pensioenfonds gaat daarbij ook nooit over één nacht ijs. Eerst zijn andere maatregelen genomen om er weer financieel bovenop te komen. Deze maatregelen staan in het herstelplan en worden elk jaar goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Lukt het niet om weer financieel gezond te worden binnen de wettelijke termijnen, dan komt een verlaging van de pensioenen als laatste redmiddel op tafel. Eerder niet.

 • Hoeveel gaan de pensioenen omlaag in 2020?

  Dat weet nog niemand. Zekerheid daarover komt pas volgend jaar, omdat voor alle fondsen de stand van de dekkingsgraad op oudejaarsdag doorslaggevend is. Aan de hand van de dekkingsgraden op die dag kan het bestuur een percentage vaststellen.

 • Wat merkt u hiervan?

  Werknemer
  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht en in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Als een pensioenfonds de pensioenen verlaagt, gaat het opgebouwde pensioen ook omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

  Oud-werknemer
  Dat geldt ook voor mensen die uit dienst zijn gegaan. Bent u uit dienst en hebt u uw pensioen bij ons fonds laten staan? U merkt nu ook in uw portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat u bij ons fonds hebt laten staan, gaat omlaag. Straks als u met pensioen gaat, ontvangt u minder pensioen.


  Gepensioneerde
  Bent u met pensioen of nabestaande van een deelnemer die bij het fonds pensioen heeft opgebouwd? Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van € 100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand € 1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij ons fonds raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u inloggen op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Is een verlaging te voorkomen?

  De rente kan stijgen. Maar we moeten eerlijk zijn. Het ziet er nu niet naar uit dat dat gebeurt. De minister heeft in november wel maatregelen genomen. Die verkleinen de kans dat we de pensioenen moeten verlagen. Maar de kans is er nog steeds. Mocht het over een aantal jaren weer veel beter gaan, dan kan het fonds besluiten om de pensioenen dan weer extra te verhogen om de verlagingen van dit moment ongedaan te maken.

 • Het Pensioenakkoord zou verlagingen toch voorkomen?

  Nee. Dat is niet juist. In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over wanneer fondsen de pensioenen moeten verlagen en over wanneer ze de pensioenen kunnen verhogen. In vergelijking met de huidige situatie betekent dit dat de regels voor het verhogen én verlagen van uw pensioen anders worden. Fondsen hoeven namelijk minder grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen ze uw pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het economisch tegenzit, gaat uw pensioen ook eerder omlaag.

  Na het Pensioenakkoord zijn er nieuwe cijfers gepubliceerd waarmee fondsen hun financiële positie moeten berekenen. Die zijn strenger geworden. Daarnaast hebben we financieel geen goede zomer achter de rug, waardoor de situatie van het fonds positie verder is verslechterd. Aan een mogelijke verlaging kan het Pensioenakkoord weinig veranderen. De financiële situatie is op dit moment helaas zo slecht dat een verlaging waarschijnlijk niet te voorkomen is.