Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Terug naar het overzicht
 • Pensioenleeftijd, wat is dat?

  De pensioenleeftijd is de leeftijd die wij bij Bpf Banden en Wielen standaard gebruiken voor de berekening van de hoogte van uw pensioen. Vanaf 1 januari 2020 gaan wij er bij de berekeningen dus vanuit dat uw pensioen standaard op 68 ingaat. Dat betekent niet dat het pensioen dan ook echt in moet gaan. U beslist zelf op welke leeftijd u met pensioen gaat.

 • Wat is het verschil tussen de pensionleeftijd en de AOW leeftijd?

  De pensioenleeftijd is in feite een rekenleeftijd. Dit is de leeftijd waarop uw pensioen standaard ingaat in de pensioenregeling. Pensioenfondsen gebruiken de pensioenleeftijd om te bepalen hoeveel pensioen er maximaal mag worden opgebouwd. Uw pensioen hoeft niet op de pensioenleeftijd in te gaan.

  De AOW is een basisuitkering van de overheid. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u AOW van de overheid krijgt. U kunt dit niet zelf kiezen. De AOW leeftijd gaat in stapjes omhoog. Op de website van de SVB kunt u zien welke AOW-leeftijd voor u geldt.

 • Waarom gaat de pensioenleeftijd omhoog?

  Mensen worden steeds ouder. Daarom heeft de overheid de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De pensioenleeftijd bij Bpf Banden en Wielen gaat van 67 naar 68 jaar. Ons fonds volgt daarmee de stijgende levensverwachting en daarmee ook de stijging van de AOW-leeftijd. Veel andere pensioenfondsen hebben begin 2018 de pensioenleeftijd al verhoogd naar 68 jaar. Wij doen dat nu ook. Op deze manier proberen we het pensioen betaalbaar te houden.

 • Moet u doorwerken tot 68 jaar?

  Nee, dat hoeft niet. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder te laten ingaan. Dit kan vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Veel mensen kiezen ervoor om het pensioen van ons fonds tegelijk met hun AOW te laten ingaan. Dat kan dus ook. Overleg altijd met uw werkgever over uw keuze.

  Houdt u wel in de gaten dat uw uitkering lager wordt als u eerder met pensioen gaat. Het pensioenbedrag dat wij op leeftijd 68 voor u hebben uitgerekend, moeten wij immers al eerder aan u gaan betalen. Daardoor wordt het lager.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen dat ik vóór 1 januari 2020 heb opgebouwd?

  Tot en met 31 december 2019 was de pensioenleeftijd 67 jaar. Het pensioen dat u tot die tijd hebt opgebouwd rekenen we om naar een pensioen dat op 68 jaar ingaat. Het bedrag gaat daardoor omhoog. U krijgt het immers minder lang uitbetaald. U hoeft uw pensioen niet in te laten gaan op 68 jaar. U kiest zelf wanneer het ingaat.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen dat ik vanaf 1 januari 2020 opbouw?

  Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2020 opbouwt, heeft standaard de pensioenleeftijd 68 jaar. Als u uw pensioen eerder wilt laten ingaan, rekenen we uw pensioen op 68 jaar om naar een pensioen op een eerdere pensioendatum.

 • Ik wil mijn pensioen tegelijk met mijn AOW laten ingaan. Hoe wordt mijn pensioen dan omgerekend?

  Rekenvoorbeeld:

  Stel: uw te bereiken pensioen op 68 jaar is € 10.000,-. U wilt dit pensioen eerder laten ingaan, tegelijk met het moment waarop u AOW van de overheid ontvangt. Stel dat uw AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden is. Dan rekenen wij uw te bereiken pensioen om van 68 jaar naar 66 jaar en 4 maanden. Hiervoor gebruiken we rekenfactoren uit het pensioenreglement.

  In dit voorbeeld krijgt u voor € 1,- op 68 jaar, € 0,94 vanaf 66 jaar en 4 maanden. Uw totale vervroegde ouderdomspensioen op 66 jaar en 4 maanden is dan € 9.400,-.

 • Gaat de pensioenleeftijd nog verder omhoog?

  De fiscale regels bepalen dat de pensioenleeftijd meestijgt met de levensverwachting. Als de levensverwachting blijft stijgen, zullen wij in de toekomst mogelijk weer de pensioenregeling moeten aanpassen aan de hogere pensioenrichtleeftijd. Op dit moment is niet bekend of en wanneer dit gaat gebeuren en hoe hoog de stijging dan zal zijn. We moeten afwachten.

 • Ik heb al pensioen op 67 aangevraagd. Wat nu?

  Hebt u uw pensioen al aangevraagd? Of hebt u een aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij nemen uw pensioenaanvraag graag even met u door.

 • Ik heb al pensioen op de AOW leeftijd aangevraagd. Wat nu?

  Hebt u uw pensioen al aangevraagd? Of hebt u een aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij nemen uw pensioenaanvraag graag even met u door.

 • Ik ontvang al pensioen. Wat betekent dit voor mij?

  Voor u verandert er niets. Uw uitkering gaat gewoon door. De stijging van de pensioenleeftijd is van belang voor iedereen die nog pensioen opbouwt bij ons fonds, of dat in het verleden heeft gedaan.

 • Wat zie ik op mijn Uniform Pensioenoverzicht?

  Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van uw pensioen bij ons fonds op een bepaald moment. U ontvangt dit overzicht één keer per jaar. Het UPO dat u dit jaar krijgt, gaat uit van uw situatie op 1 januari 2020 en geeft de pensioenbedragen weer op leeftijd 68.

 • Wanneer ontvang ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

  Als u pensioen opbouwt bij ons fonds, of dat in het verleden hebt gedaan, ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in september. Andere jaren ontving u uw UPO meestal in mei. Dit jaar is dat wat later, omdat we eerst willen zorgen dat de wijziging van de pensioenleeftijd in de administratie is verwerkt. 

 • Wat zie ik in Mijn Pensioencijfers?

  Op dit moment zijn wij bezig om de nieuwe pensioenleeftijd in onze administratie te verwerken. Mijn Pensioencijfers en de Pensioenplanner gaan nu nog uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar. We verwachten dat de verhoging naar 68 jaar eind juni is verwerkt.