Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u:

  1. Hoeveel pensioen u tot en met 1 januari 2020 bij ons fonds hebt opgebouwd en hoeveel pensioen het kan worden.
  2. Hoeveel pensioen er is voor uw eventuele partner en kinderen, mocht u overlijden.
  3. Wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt.

  Verder vindt u op het pensioenoverzicht informatie over:

  • risico’s waar ons fonds mee te maken heeft
  • het verhogen en verlagen van uw pensioen
  • wat er gebeurt als het mee- of tegenzit
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook ex-partners met een ingegaan verevend ouderdomspensioen ontvangen dit overzicht elk jaar.  
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er voor hen ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Zij kunnen dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
  • Ex-partners waarvan de pensioenaanspraken nog niet zijn ingegaan, ontvangen het overzicht elke 5 jaar. 
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds of ontvangt u pensioen? Dan ontvangt u eenmaal per jaar een pensioenoverzicht.

  Bovenaan het pensioenoverzicht staat de ‘Stand per’-datum. Hebt u wijzigingen doorgegeven die na deze datum ingaan? Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht. U hoeft niets te doen. U ziet ze in het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

  Ziet u andere zaken die niet kloppen en wilt u die corrigeren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

   

 • Bij datum in dienst staat 1 januari 2000. Klopt dat wel?

  Deelnemers die vóór 1 januari 2000 in dienst zijn getreden, zien in hun pensioenoverzicht bij ‘Begin deelneming’ en ‘indiensttreding’ de datum 1 januari 2000 staan. Dit is geen fout, maar een administratieve datum die de administrateur gebruikt. De opbouw vóór 1 januari 2000 is wel gewoon meegenomen in de pensioenaanspraken die in het overzicht staan.   

 • Zijn uw gegevens gewijzigd?

  U ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u volgend jaar ontvangt.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering sluiten bij een bank of verzekeraar. 

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Als uw partner niet op uw pensioenoverzicht staat, kan het zijn dat u uw partner niet hebt aangemeld. Dat is nodig als u samenwoont, maar niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgen wij dat automatisch door via de gemeente. Wilt u uw partner aanmelden? Vul dan het formulier in in Mijn Pensioencijfers.

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner en hebt u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwd pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

Vragen over bedragen op het UPO

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 6 maanden voordat u met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor u maken. 

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto uit, net als u gewend bent bij uw salaris. 

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op uw pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat de hoogte van uw AOW-pensioen afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op  www.svb.nl.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat u in de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.

  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2020 de factor A van 2019 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

 • Bij ‘Wat als het mee- of tegenzit?’ staat het pensioen er in drie bedragen. Wat moet u daarmee?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Wat als het mee- of tegenzit: hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoofste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 80 van die mogelijke toekomsten komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 80 van die mogelijke toekomsten komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. In de 1840 overige toekomsten komt uw pensioen uit op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag. U heeft op dit moment dus 90% kans dat uw pensioen tussen het linker en het rechter bedrag uitkomt.

 • Wat als het mee- of tegenzit: hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • De leeftijd waarop het pensioen is berekend, is 68 jaar. Klopt dat wel?

  Ja, dat klopt. Sinds 1 januari 2020 is de pensioenleeftijd van onze pensioenregeling 68 jaar. Bij de berekening van uw pensioen gaan we ervan uit dat u tot 68 jaar blijft doorwerken. U hóeft niet tot 68 jaar te werken. U kunt zelf kiezen wanneer u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld tegelijk met het moment dat u AOW krijgt van de overheid. Of zelf nog eerder. Uw keuze heeft wel invloed op de hoogte van uw pensioen.

  Het pensioen dat u tot 1 januari 2020 hebt opgebouwd, had nog een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dat pensioen hebben we omgerekend naar een pensioen alsof u tot 68 jaar blijft werken. Het bedrag is daardoor omhoog gegaan. U krijgt het immers minder lang uitbetaald.

Vragen over de pensioenopbouw

 • Hoeveel betaalt u voor uw pensioen?

  Uw werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op uw bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook. Vanaf 2019 staat ook informatie over uw pensioenpremie op het UPO. U ziet het premiepercentage dat u samen met uw werkgever betaalt. Ook op deze website vindt u informatie over uw pensioenpremie

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd, vaststaat als u nu tot uw pensioendatum bij ons pensioen blijft opbouwen. 

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij Werknemer of Gepensioneerde.