Wijzigingen regeling per 1 januari 2021

Terug naar het overzicht
 • Wat is er gewijzigd per 1 januari 2021?

  Per 1 januari 2021 wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Banden en Wielen op twee punten:

  1. Deelnemers gaan minder pensioen opbouwen. Het opbouwpercentage daalt van 1,657% naar 1,6%.

  2. Deelnemers en werkgevers gaan meer premie betalen. De premie gaat omhoog van 26,5% naar 27,4%.

 • Wie heeft dit besloten?

  De werkgeversvereniging en de vakbonden (samen: sociale partners) besluiten over de inhoud van de pensioenregeling, zoals deze wijzigingen. Dat gaat heel zorgvuldig. Er wordt goed gekeken naar wie op welke manier door de wijzigingen wordt geraakt. Het bestuur van Pensioenfonds Banden en Wielen kijkt vervolgens of zij de wijzigingen kunnen uitvoeren en informeert u over de wijzigingen.

 • Waarom wijzigt de regeling?

  Sociale partners spreken voor de pensioenregeling een premie af. In 2020 is gebleken dat de premie niet voldoende was voor de pensioenopbouw van 1,657%. Daarom hebben sociale partners gekeken naar hoe ze de pensioenregeling betaalbaar kunnen houden. Zij spraken een lager opbouwpercentage en een hogere pensioenpremie af.

 • Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor mijn pensioen?

  Als deelnemer bouwt u elk jaar over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. Dit percentage wijzigt vanaf 1 januari 2021 van 1,657% naar 1,6%. Hierdoor bouwt u vanaf 1 januari 2021 jaarlijks minder pensioen op. Het pensioen dat u tot 1 januari 2021 hebt opgebouwd, verandert hierdoor niet. Het pensioen dat u kunt bereiken als u pensioen blijft opbouwen tot 68 jaar, wordt wel lager. Hoe ouder u bent, des te kleiner de gevolgen van deze wijziging zijn. Bekijk rekenvoorbeeld 1.

 • Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor het pensioen van mijn partner?

  Naast pensioen voor uzelf, bouwt u ook automatisch pensioen op voor uw partner. Uw partner krijgt dat pensioen als u overlijdt. Dit pensioen noemen we partnerpensioen. De opbouw van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw pensioendatum kunt opbouwen. Doordat het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen omlaag gaat, daalt het totale ouderdomspensioen dat u kunt opbouwen. Daardoor wordt het partnerpensioen ook lager.

  Verder geldt voor het partnerpensioen sinds 2019 ook een tijdelijke maatregel.

 • Geldt de tijdelijke maatregel voor het partnerpensioen ook in 2021?

  Ja, die maatregel geldt ook in 2021. De jaarlijkse opbouw voor het partnerpensioen was tot 1 januari 2019 gelijk aan 70% van de opbouw van het pensioen voor uzelf (het ouderdomspensioen). Sinds 2019 geldt er een maatregel om de financiële situatie van het fonds te verbeteren. Daarom is sinds 1 januari 2019 30% van dit partnerpensioen een verzekering. Als u stopt met werken, komt deze verzekering te vervallen. De daadwerkelijke jaarlijkse opbouw voor het partnerpensioen was hierdoor in 2020 0,812%. In 2021 wordt dit 0,784%. Het partnerpensioen wordt berekend over het pensioen dat u had kunnen opbouwen tot 68 jaar. Bekijk hier rekenvoorbeeld 2.

 • Is het verlagen van de opgebouwde pensioenen hiermee van de baan?

  Nee, dat is helaas niet zo. Deze wijzigingen gaan over de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021. De wijzigingen hebben geen effect op de pensioenen die tot nu zijn opgebouwd of al worden uitbetaald.

  Voor het verlagen van de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd moeten we wettelijke regels volgen. Onze financiële situatie wordt uitgedrukt in de zogenaamde dekkingsgraad en wordt weergegeven in een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat we bezitten en het kapitaal dat we nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Om een verlaging van de pensioenen te voorkomen, moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 90% zijn.

  Het is waarschijnlijk dat we dat niet halen. Als onze dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%, dan moeten we helaas in 2021 de pensioenen verlagen. Meer informatie over het verlagen van de pensioenen leest u op onze website.

 • Wat betekent de verhoging van de premie voor mij?

  Deelnemers en werkgevers betalen elke maand premie voor het pensioen. De premie gaat per 1 januari 2021 omhoog van 26,5% naar 27,4%. Werkgevers betalen 60%, deelnemers betalen 40%. Die verdeling verandert niet. Bekijk hier rekenvoorbeeld 3.

 • Wordt er geen premie meer betaald over de overgangsregeling?

  Tot en met 2020 werd een deel van de premie gebruikt voor de overgangsregeling (ook wel: VPL-regeling). Deze regeling stopt op 31 december 2020. Dat is wettelijk zo geregeld. De totale premie wordt vanaf 1 januari 2021 gebruikt voor de basisregeling.

   

 • Waar vind ik een voorbeeldberekening?
 • Hoe en wanneer krijg ik meer informatie?

  Deelnemers en werkgevers krijgen begin januari een persoonlijke brief over deze wijzigingen. In die brief staan nog geen persoonlijke pensioenbedragen. Wat de verlaging van de opbouw voor uw pensioen betekent, ziet u in onze online tools. In Mijn Pensioencijfers ziet u het pensioen dat kunt bereiken als u tot 68 jaar pensioen blijft opbouwen in de banden- en wielenbranche. Zodra het nieuwe opbouwpercentage in onze administratie is ingericht, ziet u het nieuwe, lagere bedrag. We verwachten dat dat aan het einde van het eerste kwartaal is afgerond. We verwachten dat u het nieuwe bedrag eind april ook kunt zien op mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Wanneer weet ik wat mijn nieuwe pensioenbedragen zijn?

  We verwachten dat u dat aan het einde van het eerste kwartaal kunt zien in Mijn Pensioencijfers. U ziet daar het pensioen dat u kunt bereiken als u tot 68 jaar pensioen op blijft bouwen in de banden- en wielenbranche. Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingericht in de administratie, ziet u het nieuwe, lagere bedrag. We verwachten dat u het nieuwe bedrag eind april ook kunt zien op mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Wanneer zijn de wijzigingen doorgevoerd in Mijn Pensioencijfers?

  Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingericht in de administratie, ziet u in Mijn Pensioencijfers wat dit betekent voor uw eigen pensioen. We verwachten dat dat aan het einde van het eerste kwartaal is afgerond.

 • Wanneer zijn de wijzigingen doorgevoerd in de Pensioenplanner?

  Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingericht in de administratie, ziet u in Pensioenplanner wat dit betekent voor uw eigen pensioen. We verwachten dat dat aan het einde van het eerste kwartaal is afgerond.

 • Wanneer zijn de wijzigingen doorgevoerd in mijnpensioenoverzicht.nl?

  Het nieuwe opbouwpercentage wordt eerst doorgevoerd in de administratie. Vanuit daar worden nieuwe gegevens een keer in de vier maanden geladen op mijnpensioenoverzicht.nl. We verwachten dat de nieuwe cijfers eind april te zien zijn op Mijn Pensioenoverzicht.

 • Mijn vraag staat er niet bij

  Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.