Aansluiting

Verplicht aansluiten

De pensioenregeling van ons pensioenfonds is verplicht gesteld voor ondernemingen die actief zijn in de Banden- en Wielenbranche. Dit is bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedrijfsactiviteiten van een onderneming bepalen of de onderneming aan deze pensioenregeling moet deelnemen. De werkingssfeer van ons pensioenfonds is omschreven in de verplichtstelling.

Deelname aan de pensioenregeling van het fonds is verplicht voor alle werknemers van een aangesloten onderneming. Dat geldt dus ook voor oproepkrachten en thuiswerkers. Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken waardoor de werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling. Dat staat in de wet. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn werknemers bij ons pensioenfonds.

Uitzondering 

Indien uw onderneming reeds een eigen pensioenregeling heeft, kan uw onderneming onder voorwaarden vrijstelling krijgen. 

Verplichtstelling voor werknemers

Ook bestaat er een uitzondering op de verplichtstelling voor werknemers. Een werknemer kan namelijk vanwege zijn godsdienst bezwaren hebben tegen een (pensioen)verzekering. De werkgever kan daarom een aanvraag voor vrijstelling wegens gemoedsbezwaren indienen bij het pensioenfondsbestuur.

De betreffende werknemer is wel verplicht tot het betalen van ‘spaarbedragen’ aan het pensioenfonds. Deze spaarbedragen zijn gelijk aan de pensioenpremie die werkgever en werknemer normaal gesproken moeten betalen. Het pensioenfonds boekt de spaarbedragen op een spaarrekening. Deze staat op naam van de werknemer. Het pensioenfonds keert het spaargeld uit wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.