Werknemers hebben de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan de Anw-hiaatpensioenregeling. Als een werknemer met een ANW-hiaat verzekering uit dienst gaat en binnen drie weken weer in dienst treedt bij een andere werkgever binnen de Banden en Wielen branche, blijft de werknemer verzekerd voor het ANW-hiaat.

De nieuwe werkgever ziet de premie voor deze verzekering op de eerstvolgende premienota en kan deze premie in rekening brengen bij de werknemer.