Administratie

Wat moet u doorgeven?

Wij zorgen dat uw werknemer bij ons pensioen opbouwt. Maar we zijn afhankelijk van u. Om een goede service te bieden aan uw werknemer, is het belangrijk dat u wijzigingen direct aan ons doorgeeft. Sterker nog, u kunt als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van niet tijdige, volledige en/of juiste informatie. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Weet u wat u moet doorgeven en hoe u dat doet? Wij geven een snelle checklist met de belangrijkste punten.
 

 • U neemt een nieuwe werknemer in dienst

  Meld uw nieuwe werknemer binnen één maand bij ons aan via de werkgeversportal. Uw werknemer ontvangt binnen drie maanden een informatiepakket van ons. U dient alle werknemers bij ons aan te melden, ook oproepkrachten, vakantiekrachten en werknemers jonger dan 21 jaar.

  Oproepkrachten
  Voor oproepkrachten gebruikt u op dit moment hiervoor een parttimepercentage van 0,00001% in de werkgeversportal. Aan het eind van het jaar kunt u het daadwerkelijke parttimepercentage doorgeven. 
   
 • Uw werknemer wil meer of minder gaan werken

  Als uw werknemers meer of minder gaan werken, bouwen zij meer of minder pensioen op. Geef het (parttime) percentage binnen één maand door via de werkgeversportal.
   
 • Uw werknemer neemt onbetaald verlof op

  Meld het aan ons als uw werknemer (gedeeltelijk) onbetaald verlof opneemt. In principe stopt de pensioenopbouw (gedeeltelijk) tijdens het verlof, maar blijft het nabestaandenpensioen volledig verzekerd. Op dit moment gebruikt u hiervoor een parttimepercentage van 0,00001% in de werkgeversportal.
   
 • Uw werknemer gaat samenwonen

  Het is belangrijk dat uw werknemer dit doorgeeft via Mijn pensioencijfers. Daar kan uw werknemer ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst uploaden. Attendeer uw werknemer hier op.

  Een huwelijk of echtscheiding hoeft niet te worden doorgegeven. Hierover ontvangen wij bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).
   
 • Uw werknemer gaat uit dienst

  Meld de werknemer zo snel mogelijk (in ieder geval binnen één maand) bij ons af via de werkgeversportal. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U en uw werknemer betalen dan beiden geen premie meer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.

  Meldt u een oproepkracht uit dienst? Controleer dan goed of het parttimepercentage al correct is of eerst nog gecorrigeerd moet worden.

  De werknemer kan het pensioen ook meenemen als hij een nieuwe baan krijgt en pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar.
   
 • Uw werknemer wil met pensioen

  Bespreek de wensen en mogelijkheden met uw werknemer. Wijs hem op de informatie achter de link Werknemer op deze website. Daar vindt hij alle informatie over zijn pensioen.

  Het ouderdomspensioen gaat standaard in op 67-jarige leeftijd. Dat betekent niet dat uw werknemers fulltime moeten doorwerken tot hun 67ste. Ze kunnen ook eerder met pensioen gaan. Of ervoor kiezen om het pensioen eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Als uw werknemer eerder met pensioen wil gaan, dient hij dit zelf bij ons fonds aan te vragen. Als uw werknemer geen afspraken maakt, ontvangt hij automatisch een half jaar voor de AOW-leeftijd een brief van ons met de betreffende keuzemogelijkheden.
   
 • Uw werknemer overlijdt

  Woont uw werknemer in het buitenland? Meld het overlijden van uw werknemer dan bij ons. Dat kan via het contactformulier op de werkgeversportal. Wij zorgen ervoor dat de eventuele nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.

  Woont uw werknemer in Nederland? Dan hoeft u dit niet door te geven. Wij ontvangen automatisch bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).