Administratie

Wat moet u doorgeven?

Wij zorgen dat uw werknemer bij ons pensioen opbouwt. Maar we zijn afhankelijk van u. Om een goede service te bieden aan uw werknemer, is het belangrijk dat u wijzigingen direct aan ons doorgeeft. Sterker nog, u kunt als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van niet tijdige, volledige en/of juiste informatie. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Weet u wat u moet doorgeven en hoe u dat doet? Wij geven een snelle checklist met de belangrijkste punten.

Elk jaar: de salarissen per 1 januari

Geef elk jaar de salarissen van uw werknemers per 1 januari aan ons door in Mijn Pensioenadministratie via portal.mijnpensioenadministratie.nl/bw, ook als deze niet veranderd zijn. U geeft het bruto fulltime jaarsalaris per 1 januari door, inclusief vakantiegeld en ploegentoeslag (indien van toepassing). 

Verandert het salaris (inclusief ploegentoeslag) in de loop van het jaar?
- Een salarisverhoging hoeft u niet door te geven.
- Een salarisverlaging moet u wel doorgeven. 

U neemt een nieuwe werknemer in dienst

Meld uw nieuwe werknemer binnen één maand bij ons aan via Mijn Pensioenadministratie. Uw werknemer ontvangt binnen drie maanden een informatiepakket van ons. U dient alle werknemers bij ons aan te melden, ook oproepkrachten, vakantiekrachten en werknemers jonger dan 21 jaar. 

Oproepkrachten
Voor oproepkrachten gebruikt u op dit moment hiervoor een parttimepercentage van 0,00001% in de werkgeversportal. Aan het eind van het jaar kunt u het daadwerkelijke parttimepercentage doorgeven. 

Uw werknemer wil meer of minder gaan werken

Als uw werknemers meer of minder gaan werken, bouwen zij meer of minder pensioen op. Geef het (parttime) percentage binnen één maand door via de Mijn Pensioenadministratie.

Uw werknemer neemt onbetaald verlof op

Meld het aan ons als uw werknemer (gedeeltelijk) onbetaald verlof opneemt. In principe stopt de pensioenopbouw (gedeeltelijk) tijdens het verlof, maar blijft het nabestaandenpensioen volledig verzekerd. Op dit moment gebruikt u hiervoor een parttimepercentage van 0,00001% in de werkgeversportal.

Uw werknemer gaat samenwonen

Het is belangrijk dat uw werknemer dit doorgeeft via Mijn pensioencijfers. Daar kan uw werknemer ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst uploaden. Attendeer uw werknemer hier op.

Een huwelijk of echtscheiding hoeft niet te worden doorgegeven. Hierover ontvangen wij bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer ziek wordt, hoeft u niets aan ons door te geven. Uw werknemer bouwt tijdens de ziekteperiode gewoon pensioen op. Na (meestal) 2 jaar ziekte kan het zijn dat uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Stuur ons de toekenningsbeslissing van het UWV per post of per e-mail. 

Let op: nadat u de toekenningsbeslissing naar ons hebt gestuurd, kunt u eventuele wijzigingen bij een deelnemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaar, blijven doorgeven via Mijn Pensioenadministratie. Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt verklaard, dan kunt u wijzigingen niet meer via de werkgeversportal aan ons doorgeven. Dat kan wel door een e-mail te sturen naar bpf-banden-en-wielen@azl.eu.  

Uw werknemer gaat uit dienst

Meld de werknemer zo snel mogelijk (in ieder geval binnen één maand) bij ons af via Mijn Pensioenadministratie. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U en uw werknemer betalen dan beiden geen premie meer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.

Meldt u een oproepkracht uit dienst? Controleer dan goed of het parttimepercentage al correct is of eerst nog gecorrigeerd moet worden.

De werknemer kan het pensioen ook meenemen als hij een nieuwe baan krijgt en pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar.

Uw werknemer wil met pensioen

Bespreek de wensen en mogelijkheden met uw werknemer. Wijs hem op de informatie achter de link Werknemer op deze website. Daar vindt hij alle informatie over zijn pensioen.

Het ouderdomspensioen gaat standaard in op 68-jarige leeftijd. Dat betekent niet dat uw werknemers fulltime moeten doorwerken tot hun 68ste. Ze kunnen ook eerder met pensioen gaan. Of ervoor kiezen om het pensioen eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Als uw werknemer eerder met pensioen wil gaan, dient hij dit zelf bij ons fonds aan te vragen. Als uw werknemer geen afspraken maakt, ontvangt hij automatisch een half jaar voor de AOW-leeftijd een brief van ons met de betreffende keuzemogelijkheden.

Uw werknemer overlijdt

Woont uw werknemer in het buitenland? Meld het overlijden van uw werknemer dan bij ons. Dat kan via het contactformulier op Mijn Pensioenadministratie. Wij zorgen ervoor dat de eventuele nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.

Woont uw werknemer in Nederland? Dan hoeft u dit niet door te geven. Wij ontvangen automatisch bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw werknemer maakt gebruik van het generatiepact

De cao binnen de Banden- en Wielenbranche kent een generatiepact. Het biedt werknemers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Als uw werknemers gebruik maken van het generatiepact, hoeft u niets aan ons door te geven. De pensioenopbouw blijft immers 100%.