Uw administratie

Wijzigingen

Tijdig melden nieuwe werknemers 

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. U dient ervoor te zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Het is belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt. 

Nieuwe werknemers ontvangen dan automatisch een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van hun pensioenregeling.  

Veranderingen in werknemersbestand

Veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen een maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op de werkgeversportal

Oproepkrachten

U dient alle werknemers bij ons aan te melden, ook oproepkrachten. Meld hen aan via de werkgeversportal. Geef ook het fulltime bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) door en een schatting van het parttimepercentage. Aan het einde van het jaar kunt u het parttimepercentage corrigeren. Wilt u dit aanpassen in hetzelfde jaar dat u de oproepkracht in dienst hebt gemeld? Dan kunt u de correctie doorgeven door de aanmelding te overschrijven. Werkt de oproepkracht al langer bij u en is de correctie over een jaar waarin hij of zij niet is aangemeld? Dan kunt u de correctie op de reguliere manier doorgeven, via wijziging parttimepercentage.

Gaat de oproepkracht uit dienst? Dan kunt u deze afmelden. Controleer daarbij goed of het parttimepercentage al correct is of eerst nog gecorrigeerd moet worden.

ANW-hiaat

Werknemers hebben de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan de Anw-hiaatpensioenregeling. Als een werknemer met een ANW-hiaat verzekering uit dienst gaat en binnen drie weken weer in dienst treedt bij een andere werkgever binnen de Banden en Wielen branche, blijft de werknemer verzekerd voor het ANW-hiaat.

De nieuwe werkgever ziet de premie voor deze verzekering op de eerstvolgende premienota en kan deze premie in rekening brengen bij de werknemer.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de werkgeversbrochure. Hierin ziet u in één oogopslag op welke momenten u actie moet ondernemen, maar ook wanneer u iets van ons kunt verwachten.