Uw werknemers informeren

Wat doen wij?

Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Brief met korte samenvatting pensioenregeling

Dit is verplicht binnen drie maanden voor elke nieuwe werknemer. Dit is onderdeel van Pensioen 1-2-3 en dit wordt voor u en voor uw werknemers verzorgd door Bpf Banden en Wielen. Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling en bestaat uit 3 lagen. Laag 1 is toegevoegd aan deze brief. Laag 1, 2 en 3 zijn voor alle deelnemers aan de pensioenregeling ook beschikbaar op deze website.

Geeft u ook zelf uw werknemer informatie over de pensioenregeling, bijvoorbeeld bij het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan kunt u Laag 1 en Laag 2 downloaden en als leidraad gebruiken. U vindt de pdf’s van Laag 1 en Laag 2 onder 'documenten' op deze website.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 

  • Jaarlijks voor werknemers en pensioengerechtigden (hieronder vallen ook de (ex-)partners en wezen die een uitkering ontvangen).
  • Minimaal elke 5 jaar voor oud-werknemers en ex-partners.

Banden Bulletin (magazine)

2 keer per jaar voor werkgevers en werknemers.

Deze website

Voor werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Mijn Pensioencijfers

Dit is een portal voor deelnemers, waarin zij hun eigen pensioenzaken kunnen regelen. Ook kunnen ze binnen dit portal de pensioenplanner raadplegen. In de pensioenplanner kunnen deelnemers zien wat het effect is van bepaalde keuzes op de hoogte van hun pensioen.

Voor toegang tot Mijn Pensioencijfers moeten de deelnemers op deze website inloggen met hun DigiD.