Uw werknemers bouwen pensioen op bij ons pensioenfonds. Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt voor hen als zij vragen hebben over pensioen. Op deze website vindt u informatie over de pensioenregeling, wat u moet doorgeven en hoe u uw werknemers kunt informeren.

Wat is er geregeld?

Ons pensioenfonds heeft 1 pensioenregeling: de Pensioenregeling

Voor wie?

Voor uw werknemers is bij ons pensioen geregeld. Hun pensioenopbouw begint bij 21 jaar, maar ook als ze jonger zijn dient u ze aan te melden bij ons pensioenfonds. Ook voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt namelijk het recht op partnerpensioen en wezenpensioen. Uw werknemers hoeven niets te doen om pensioen bij ons op te bouwen. Wel is het voor hen verstandig om zich te verdiepen in hun pensioen. Achter de link Werknemer op deze website staat alle pensioeninformatie voor uw werknemers.

Wat moet u doen?

Wij zorgen dat uw werknemers bij ons pensioen opbouwen. Maar daarbij zijn we wel afhankelijk van u. Het is belangrijk dat uw administratie bij ons fonds op orde is. Meld nieuwe medewerkers meteen aan, geef wijzigingen meteen door en zorg dat de gegevens juist zijn. Ontstaat er schade als gevolg van niet tijdige, volledige en/of juiste informatie? Dan kunt u daarvoor zelfs aansprakelijk worden gesteld. Wat willen we natuurlijk voorkomen. Op deze pagina leest u precies wat u moet doorgeven en hoe u dat doet.

Zorg verder ook voor een tijdige betaling van de pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel).

Wat kunt u nog meer doen?

Maak uw werknemers bewust van hun pensioen. Zo komen ze straks niet voor verrassingen te staan. Om u in dit voorlichtingsproces te ondersteunen, heeft de Pensioenfederatie een handige tool ontwikkeld: de checklist ‘Wegwijs in Pensioen’. Wij adviseren u om deze checklist met een nieuwe werknemer door te nemen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Print ook laag 1 van Pensioen 1-2-3 voor u aan het gesprek begint.

Verder biedt ons fonds allerlei tools om uw werknemers bewust te maken van hun pensioen. U helpt ons door uw werknemers hierop te wijzen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de werkgeversbrochure. Hierin ziet u in één oogopslag op welke momenten u actie moet ondernemen, maar ook wanneer u iets van ons kunt verwachten.