Voor u als werkgever

Uitvoeringsreglement

Wij voeren de pensioenregeling uit voor ondernemingen in de Banden- en Wielenbranche. In het uitvoeringsreglement staat hoe wij dat doen. Denk daarbij aan:

  • werkingssfeer 
  • financiering pensioenregelingen
  • financiering arbeidsongeschiktheidspensioen 
  • informatieverstrekking door de werkgever 
  • vrijstelling van de verplichting om deel te nemen aan onze pensioenregeling, en 
  • voorwaarden voor verhoging van de pensioenen.

Meer informatie vindt u in het uitvoeringsreglement

 

Email mij jouw link