Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Pensioen 1-2-3

Binnen drie maanden na indiensttreding ontvangen nieuwe deelnemers een brief met een samenvatting van hun pensioenregeling (laag 1 van Pensioen 1-2-3).

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • Jaarlijks voor werknemers en pensioengerechtigden (hieronder vallen ook de (ex-) partners en wezen die een uitkering ontvangen).
  • Minimaal elke 5 jaar voor oud-werknemers (online is dit ook jaarlijks beschikbaar in Mijn Pensioencijfers).

Bandenbulletin

Nieuwsbrief op papier voor werknemers en pensioengerechtigden, twee keer per jaar.

Website www.bandenpensioen.nl

Voor werkgevers, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.

Mijn Pensioencijfers

Afgesloten deel van de website voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden, waarin ze zelf zaken rond hun pensioen kunnen regelen. Ze loggen in met hun DigiD. Via Mijn Pensioencijfers zijn ook de pensioenplanner en de pensioenschets te raadplegen.

Pensioenplanner

In de pensioenplanner kunnen werknemers zien wat het effect is van een bepaalde keuze op de hoogte van hun pensioen. De pensioenplanner is te benaderen via Mijn Pensioencijfers.

Pensioenschets

Met de pensioenschets kunnen werknemers een schets maken van hun toekomstige financiële plaatje. Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven? En is er dan genoeg? De pensioenschets is te benaderen via Mijn Pensioencijfers.