Keuzes over de hoogte van uw pensioen

Eerst meer pensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren na uw pensioendatum een hoger pensioen ontvangen? Bijvoorbeeld omdat uw AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-pensioen later ingaat? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt zelf kiezen hoe lang deze periode is:

  • Een vaste periode van 5 jaar of van 10 jaar.
  • Tot de eerste dag van de maand waarin u de AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-leeftijd bereikt.
  • Een combinatie van de bovenstaande opties. U ontvangt dan tot AOW-leeftijd een hoger pensioen. Vanaf AOW-leeftijd wordt het dan minder, maar nog steeds verhoogd tot de gekozen periode van 5 of 10 jaar.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u eerst meer pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u 6 maanden voordat u met pensioen gaat van ons ontvangt. 

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.