Keuzes over de hoogte van uw pensioen

Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Het pensioen voor uw partner is voor 50% een verzekering. Het verzekerde deel van dit pensioen vervalt als u uit dienst gaat. De andere 50% blijft voor uw partner staan. Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. U kunt deze keuze maken als u uit dienst gaat en als u met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt extra partnerpensioen wanneer u overlijdt.
Het inruilen van ouderdomspensioen mag niet leiden tot een ouderdomspensioen dat lager is dan de afkoopgrens.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat. 

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid nadat u uit dienst bent getreden? Dan dient u zelf contact met ons op te nemen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.