Bijna met pensioen

Wat doet het fonds?

U krijgt 6 maanden voor uw AOW een brief

De meeste deelnemers willen het pensioen van ons fonds tegelijk met de AOW van de overheid laten ingaan. Daarom sturen wij u een half jaar voordat u AOW krijgt een brief. In die brief vragen wij u of u uw pensioen al wilt laten ingaan. In die brief staat ook hoeveel pensioen u precies krijgt. Geef uw keuzes door op het keuzeformulier dat u bij de brief ontvangt. Stuur het formulier volledig ingevuld terug met uw bankgegevens. Zo weten we op welk rekeningnummer wij uw pensioen kunnen uitbetalen.

Reageert u niet op de brief?

Dan gaat uw pensioen nog niet in. U krijgt dan 6 maanden voordat u 68 jaar wordt opnieuw een brief.

Wanneer krijgt u AOW?

De overheid bepaalt wanneer u AOW krijgt. U kunt dat moment niet zelf kiezen. Vanaf welke leeftijd u AOW krijgt, kunt u zien op de website van de sociale verzekeringsbank.

Wat betekent een keuze financieel?

Daar helpt de pensioenplanner u bij. Met deze online tool kunt u zien wat het voor u betekent als u uw pensioen eerder of later laat ingaan. U vindt de pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers (u logt in met uw DidiD).