Bijna met pensioen

Wat moet u zelf doen?

U kunt reageren met het keuzeformulier dat u bij de brief ontvangt

De meeste deelnemers willen het pensioen van ons fonds tegelijk met de AOW van de overheid laten ingaan. Daarom sturen wij u een half jaar voordat u AOW krijgt, automatisch een brief. U geeft aan of u uw pensioen al wilt laten ingaan. Wilt u een andere keuze maken voor uw pensioen? Dan kunt u dat ook op het formulier aangeven. Overleg wel altijd met uw werkgever.

Check wat uw keuze financieel betekent

De pensioenplanner helpt u daarbij. Met de pensioenplanner kunt u zien wat het betekent voor de hoogte van uw pensioen, als u eerder of later met pensioen gaat. U vindt de pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers (U logt in met uw DigiD).

Maakt u geen keuze, dan gaat uw pensioen in als u 68 jaar wordt

De 'officiële' pensioenleeftijd van ons fonds is 68 jaar. Wij noemen dat ook wel de standaardpensioendatum. Daarmee bedoelen we dat dat de datum is waarop uw pensioen ingaat als u geen keuze maakt. Op het jaarlijks pensioenoverzicht en in Mijn Pensioencijfers ziet u hoeveel pensioen er voor u is. U ziet de bedragen alsof u op 68 jaar met pensioen gaat.