Welke keuzes hebt u?

Uw pensioen laten ingaan ná uw AOW-leeftijd

U kunt uw pensioen uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd laten ingaan. Misschien wilt u daarbij ook langer doorwerken. Overleg dat altijd met uw werkgever. Uw arbeidsovereenkomst eindigt namelijk op uw AOW-leeftijd. Mocht u met uw werkgever overeenkomsten dat u blijft doorwerken, dan bouwt u tot uw 68e pensioen op. Daarna stopt het.

Gaat u na uw 68e met pensioen, dan wordt het bedrag dat u elke maand ontvangt hoger dan het bedrag dat u nu op uw pensioenoverzicht ziet staan. Het zit namelijk zo: de 'officiële' pensioenleeftijd van ons fonds is 68 jaar. Wij noemen dat ook wel de standaardpensioendatum. Daarmee bedoelen we dat dat de datum is waarop uw pensioen ingaat als u geen keuze maakt. Op het jaarlijks pensioenoverzicht en in Mijn Pensioencijfers rekenen wij alsof u op 68 jaar met pensioen gaat. Wij weten dan immers nog niet welke keuze u later wilt maken. Gaat u later dan 68 jaar met pensioen, dan krijgt u uw pensioen over een kortere periode uitbetaald. Uw pensioen per maand gaat daardoor omhoog.

Wat betekent een keuze financieel?

Daar helpt de pensioenplanner u bij. Met deze online tool kunt u zien wat het voor u betekent als u uw pensioen eerder of later laat ingaan. U vindt de pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers (u logt in met uw DidiD).

Maakt u geen keuze, dan gaat uw pensioen in als u 68 jaar wordt

De 'officiële' pensioenleeftijd van ons fonds is 68 jaar. Wij noemen dat ook wel de standaardpensioendatum. Daarmee bedoelen we dat dat de datum is waarop uw pensioen ingaat als u geen keuze maakt. Op het jaarlijks pensioenoverzicht en in Mijn Pensioencijfers ziet u hoeveel pensioen er voor u is. U ziet de bedragen alsof u op 68 jaar met pensioen gaat.

Wat moet u doen?

U ontvangt een half jaar voordat u AOW krijgt automatisch een brief van ons. Op het formulier bij die brief kunt u aangeven wanneer u met pensioen wilt. Overleg uw keuze altijd met uw werkgever. Wilt u eerder uw keuze doorgeven? Neem dan zelf contact met ons op.