Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. Uw werkgever betaalt 60% en u betaalt zelf 40%.

Hoeveel premie?

De totale pensioenpremie is vastgesteld op 27,4% van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.. Hoeveel u zelf precies betaalt, ziet u op uw loonstrook.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over naar ons pensioenfonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u minder of helemaal niet meer kunt werken doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. De percentages en voorwaarden die hierbij gelden, vindt u in het pensioenreglement.