Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. U ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid.
  2. U bouwt minder pensioen op, doordat u eerder stopt met werken.
  3. Doordat de uitkering van uw pensioen eerder begint, geniet u langer van uw pensioen. De uitkering wordt daardoor wel lager.

U bouwt minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. U dient deze afspraken minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan, door te geven.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat. 

Wat kunt u nog meer kiezen?