Pensioen op maat

Later met pensioen

Wilt u langer doorwerken? U kunt ervoor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u dan moet stoppen met werken. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw AOW-datum. 

Gevolgen voor uw pensioen

Als u langer doorwerkt, verhoogt het bestuur uw pensioen met een bepaalde factor. U vindt deze verhogingsfactoren in het pensioenreglement.
Na uw 68ste bouwt u geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds, tenzij u afzonderlijke afspraken hierover hebt gemaakt uw werkgever en het pensioenfonds daarmee instemt.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u met pensioen gaat. Uw werkgever geeft dat aan ons door. U dient deze afspraken minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan, door te geven.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?