Pensioen op maat

Met deelpensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u fulltime moet doorwerken tot uw 68ste. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit noemen we het deelpensioen. Dat kunt u vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd in laten gaan. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen van deelpensioen

Als u kiest voor het deelpensioen, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • U bouwt minder pensioen op, doordat u voor een deel eerder stopt met werken.
  • U ontvangt mogelijk nog geen AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-pensioen van de overheid. 
  • Doordat de uitkering van uw pensioen eerder begint, moet geniet u langer van uw pensioen. De uitkering wordt daardoor wel lager.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u met deelpensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. U dient deze afspraken minimaal 6 maanden voordat de wijziging ingaat, door te geven.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?