Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Het is niet zeker of dit elk jaar kan worden gegeven. Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen. Op dit moment is onze financiële situatie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Een aantal jaren achter elkaar was er een serieuze kans dat we de pensioenen op 1 januari van het jaar daarop moesten verlagen. Gelukkig was het niet nodig. Eind 2021 stonden we er financieel beter voor dan in de jaren daarvoor. Dat kwam door de stijging van de rente en de goede resultaten op de beleggingen. Een verlaging van uw pensioen op 1 januari 2022 was daardoor niet aan de orde. Het kan zijn dat we in de nabije toekomst alsnog moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Dat hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkelt. 

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.

De ontwikkeling van uw opgebouwde pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per: 

De prijzen stegen toen met:

2021: 0,00% 1 januari 2022 3,28%
2020: 0,00% 1 januari 2021 1,12%
2019: 0,00% 1 januari 2020 1,73%
2018: 0,00% 1 januari 2019 1,68%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.