Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Het is niet zeker is of dit elk jaar kan worden gegeven.  Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen. Op dit moment is onze financiële situatie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Toeslagverlening is niet vanzelfsprekend.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Het gaat financieel gezien niet goed met Bpf Banden en Wielen. Dat komt vooral door de rente. Die is al jaren extreem laag. Hoe lager de rente is, hoe meer geld we als fonds moeten reserveren om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Omdat wij een fonds zijn met veel jonge deelnemers, hebben wij extra veel last van de lage rente. We moeten voor de pensioenen van jongere mensen namelijk langer rekenen met de lage rente.

Omdat onze financiële situatie niet goed is, heeft ons fonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin staat welke maatregelen het fonds neemt om weer financieel gezond te worden. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste redmiddel. We doen ons uiterste best om een verlaging van de pensioenen te voorkomen. Toch bestaat er een reële kans dat we de pensioenen per 1 januari 2021 moeten verlagen. 

Medio 2020 besluiten we of we de pensioenen moeten verlagen. Daarvoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. Om de pensioenen niet te verlagen, moet onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 104,3% zijn. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.

De ontwikkeling van uw opgebouwde pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per: 

De prijzen stegen toen met:

2018: 0,00% 1 januari 2019 1,68%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%
2016: 0,00% 1 januari 2017 -0,01%
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,39% 
2014: 0,00% 1 januari 2015 0,75%
2013: 0,00% 1 januari 2014 1,00%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar