Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwd pensioen kan worden verhoogd. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen. Op dit moment is onze financiële situatie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Ons fonds staat er financieel gezien niet goed voor. Daarom heeft ons fonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan is vastgelegd welke maatregelen het fonds neemt om de financiële situatie binnen 11 jaar (vanaf begin 2016) weer op orde te hebben. Het verlagen van de pensioenen kan een van deze maatregelen zijn. In het huidige herstelplan is deze maatregel niet opgenomen. Op dit moment verwachten we dus niet dat we de pensioenen moeten verlagen. Het herstelplan wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgend jaar kan deze verwachting dus anders zijn.

Uw pensioen wordt niet zo maar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het pensioenfonds inzet, wanneer er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover bericht. 

De ontwikkeling van uw opgebouwde pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per: 

De prijzen stegen toen met:

2018: 0,00% 1 januari 2019 1,68%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%
2016: 0,00% 1 januari 2017 -0,01%
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,39% 
2014: 0,00% 1 januari 2015 0,75%
2013: 0,00% 1 januari 2014 1,00%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar