Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Het is niet zeker of dit elk jaar kan worden gegeven. Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen. Op dit moment is onze financiële situatie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Er was een serieuze kans dat we de pensioenen in 2020 moesten verlagen. Voorlopige berekeningen laten zien dat dat niet nodig is. De rente ging de laatste maanden van 2019 iets omhoog en de beleggingen deden het goed. Daardoor was onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 94%. Dat is hoger dan de kritische grens.

De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen is reëel. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen.

Op deze website vindt u meer informatie over de kans op verlaging van de pensioenen. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht. 

De ontwikkeling van uw opgebouwde pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per: 

De prijzen stegen toen met:

2019: 0,00% 1 januari 2020 1,73%
2018: 0,00% 1 januari 2019 1,68%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%
2016: 0,00% 1 januari 2017 -0,01%
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,39% 

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar