Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Ook stief- en pleegkinderen komen hiervoor in aanmerking.

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Hoeveel wezenpensioen bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.). U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen en stiefkinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Gaat u minder werken vanwege uw kinderen, bijvoorbeeld omdat u ouderschapsverlof opneemt? Dan heeft dat mogelijk invloed op uw pensioen.