Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door.

Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een kopie van de overlijdensakte te sturen.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen. Daarnaast kan uw partner in aanmerking komen voor tijdelijk partnerpensioen.

Neemt u deel aan het vrijwillige Anw-hiaatpensioen? Dan ontvangt uw partner dit pensioen na uw overlijden. Dit is een aanvulling op het partnerpensioen dat uw partner van ons ontvangt.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.