Verandert uw situatie?

Samenwonen

Samen meubels uitzoeken? Dan ook samen naar de notaris! Want als u gaat samenwonen, deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel. Maar voor uw pensioen is er niets automatisch geregeld.

Wat kunt u doen?

Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden

Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • U bent nog niet met pensioen.
  • U en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners.
  • U en uw partner wonen meer dan 6 maanden op hetzelfde adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven.
  • U en uw partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn.
  • In het samenlevingscontract is opgenomen dat uw partner als begunstigde van het partnerpensioen wordt aangewezen.

U ontvangt bericht als wij uw aanmelding hebben geaccepteerd. Daarna staat uw partner genoemd in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Let op: de gegevens in uw pensioenoverzicht hebben betrekking op de stand per 1 januari van een bepaald jaar. Wanneer u uw partner na 1 januari aanmeldt, wordt deze pas zichtbaar op het pensioenoverzicht van het volgende jaar.

Hoeveel krijgt uw partner?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel partnerpensioen wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u verder regelen?

Als u overlijdt, ontvangt uw partner mogelijk een Anw-uitkering van de overheid. Niet iedereen heeft daar recht op. U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. Dat kan met het Anw-hiaatpensioen. Dit is een vrijwillige verzekering die u via uw werkgever kunt afsluiten.