Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en blijvend arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. U ontvangt ouderdomspensioen van ons vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-leeftijd bereikt.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

Stuur ons de toekenningsbeslissing van UWV. Dan kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw. De toekenningsbeslissing moeten wij binnen 1 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid ontvangen.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet blijvend arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt.
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt.

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons. U hoeft ons verder niets door te geven.

Als u 68 jaar bent, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet blijvend arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

Als u 68 jaar bent, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Pensioen voor later

U blijft pensioen bij ons opbouwen. Alleen over het deel dat u nog werkt, betaalt u pensioenpremie. De mate van pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt vastgesteld door UWV. U vindt de verschillende percentages in het pensioenreglement.

De premievrije pensioenopbouw gaat door zolang u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een WIA-uitkering. De opbouw stopt in elk geval op de eerste dag van de maand waarin u uw AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-leeftijd bereikt.

U ontvangt ouderdomspensioen van ons vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. Binnen de online omgeving Mijn Pensioencijfers kunt u zien hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Wat moet u doen?

Stuur ons de toekenningsbeslissing van UWV. Dan kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke premievrije pensioenopbouw. De toekenningsbeslissing moeten wij binnen 1 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid ontvangen.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.