Verandert uw situatie?

Andere baan

Begint u voor uzelf of gaat u in een andere branche werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons fonds.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Alleen het voorwaardelijk recht op pensioen uit de Overgangsregeling 55- vervalt.

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht voor u beschikbaar. U kunt dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op deze website.

Wat kunt u doen?

Hebt u een baan in loondienst, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Voordat u een beslissing neemt, kunt u uw oude en nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar op de volgende punten vergelijken:

  • Wat voor een soort pensioenregeling is het (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • Hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • Welke keuzes zijn er binnen de pensioenregeling?

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen. Neem de tijd voor deze beslissing, want dit kunt u later niet meer terugdraaien.

De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht (tijdelijk) niet mogelijk.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen op de datum van uitdiensttreding lager dan de afkoopgrens die ons fonds heeft vastgesteld (2019: € 484,09 bruto per jaar)? En staat uw pensioen 2 jaar nadat u uit dienst bent gegaan nog bij ons? Dan kunnen wij besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen. U ontvangt automatisch bericht van ons hierover.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd.
Wilt u gebruikmaken van de keuzemogelijkheid ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Neem dan contact met ons op.

Vrijwillig voortzetten pensioenopbouw

Als u bij een bedrijf gaat werken zonder pensioenvoorziening of uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt er dan voor kiezen om de pensioenopbouw bij ons fonds vrijwillig voort te zetten. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt zelf de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever.

Ontvangt u na uitdiensttreding een periodieke uitkering uit een regeling die is getroffen tussen één of meer werkgevers en één of meer werknemers? Dan is vrijwillige voortzetting mogelijk zolang de betreffende uitkering voortduurt. De termijn van 3 jaar mag daarbij overschreden worden.

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op binnen 9 maanden nadat u uit dienst bent gegaan.